กูเป็นนิสิตนักศึกษา
จุลสารโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พ 2516
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพวิสุทธิเวที (สุด ฐิตวีโร ป.ธ.๙)
หันหลังชนกัน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต ป.ม.,ท.ช.,ต.จ.
สูจิบัตร การแสดงบทละคอนสมัยใหม่ \'\'บุษบา-อุณาวรรณ\'\' (2เล่มชุดพร้อมกล่อง)
สาธาภิรมย์
ปราสาทนครหลวง
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
บุเรงนองกะยอดินนรธา กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย
ปัญหาพระยามิลินท์
โจนาธาน ลิฟวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)
ฮันตาโย เลือดดาโกต้า (Hanta Yo) 2 เล่มชุด
สังคมศาสตร์ปริทัศน์ฉบับพิเศษ 1
บันทึกรับสั่งสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประทาน ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกุล
ศิลปะขอมเล่ม ๒
ศิลปะขอมเล่ม ๓
อนุสรณ์ พลเอกกัมปนาทแสนยากร (กำปั่น อุตระวณิชย์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์ตรี ขุนมิลินทางกูรศึกษากร (ละ มิลินทางกูร)
15 เผ่าในไทย จากตำรับเก่า
ชีวิตและการต่อสู้ของประธานาธิบดีจอห์นสัน (Lyndon B. Johnson Man and President)
สตรีจีนในนิทาน (Women in Chinese Folklore)
ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก
เพียงความเคลื่อนไหว *รางวัลซีไรต์,หนังสือดี100เล่ม,100หนังสือดี14ตุลา/วรรณกรรมแห่งชาติ*
ชมรมนักกลอน ฉบับอนุสรณ์ วันสุนทรภู่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๑๒
รวมบทละครพูด พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รุ้ง หนังสือรวมกลอนยุคใหม่ จากใจ ๑๒ นักกลอนหนุ่มสาว
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ท.จ.ว.
สัญญาบางฉบับระหว่างประเทศไทย กับ ต่างประเทศ
พระราชพงศาวดารเหนือ
ประชุมพงศาวดารภาคที่64 พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศ(เจิม)
นิทานวาทินี ชุด ๑ (ปกแข็ง)
ตำนานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางภัทราวดี พรหมสาขา ณ สกลนคร จ.ช.,ต.ม.
ประวัติความเป็นมา ของ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา และ จดหมายจากผู้แทน
ถึงป่าคอนกรีท... (เล่มที่ 2 ของจากโคนต้นไม้ริมคลอง)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔
คนดีที่ข้าพเจ้ารู้จัก ( 4 เล่มครบ )
ภาพถ่ายและสิ่งพิมพ์ ผลงานของ เอนก นาวิกมูล
ที่ระลึกในงานฉลองชนมายุครบ ๖ รอบ พ.ศ.๒๕๐๑ **พิมพ์ครั้งแรก
ตำนานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ประวัติบุคคลสำคัญ โดย สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สายขวัญ รวมสายใจรักจาก 9 นักกลอนหนุ่มสาว
โลกหนังสือ ปีที่ 2 เล่ม 9 117 ปี สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ
โลกหนังสือ ปีที่ 2 เล่ม 4 พิชิตตะวันตก
สาวสองพันปี (She)
พระนางมารีอังตัวเนท (Le Chevalier de Maison-Rouge)
ฆาตกร (In Cold Blood)
จดหมายเหตุเล่าเรื่องสะพานเมืองบางกอก (2 เล่ม) พร้อมกล่อง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่