พระธรรมเทศนา ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) วัดบรมนิวาส พระนคร
วชิรญาณวงศเทศนา คณะธรรมยุต
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตรีหญิง ประดับ กิติจันทร์ (ปุณณกันต์)
ฆราวาสธรรมกถาและอภินหปัจจเวกขณกถา
สุขุปายกถา - ไตรมูล ของ พระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส
แม่ของลูก ( และ คำขวัญวันตำรวจ )
ไกลบ้าน ( 2 เล่มชุด )
ย่ำอดีต:พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับงานกู้อิสรภาพของชาติไทย( 2 เล่มชุด )
วรรคทองในวรรณคดี
เสมือนใบประดู่ลาย ตกหล่นไปจากหน้าประวัติศาสตร์ (ชุดที่หนึ่ง)
สฟิงส์ (Sphinx)
โคม่า (Coma)
ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
ที่ระลึกครบ ๑๕๐ ปีวันประสูต ฯ
พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ จังหวัดเพชรบุรี
Art Treasures in Germany
กรุงเทพฯ 2489-2539 (Bangkok 1946-1996)
ปกิณกะคดีหมายเลข 13 ว่าด้วย กุฎาคาร ( พิมพ์ครั้งแรก )
อมตะชีวิตของนักการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบเรียงโดย พระพณิชยสารวิเทศ
กัลยาณมิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2529
ไทยสมัยสุโขทัย พ.อ.หลวงรณสิทธิพิชัย เรียบเรียง
เบนเฮอร์ (Ben-Hur)
โซเวียตรัสเซียที่แท้จริง ของ เทพ โชตินุชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 39
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ ประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกาตอน 1-2 (หาครบยาก)
ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 *ถูกฟ้องร้องและห้ามจำหน่าย*
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์
เพื่อนนอน หรือ เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน*
สามกรุง
นำชมนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์กว่า ๑๐๐๐ ปี
เรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์ ในช่วง 30 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2493-2523.
ดำรงราชานุภาพ
ทางออกแห่งยุคสมัย ทิศทางไทยสู่ศวรรษหน้า
วรรณคดีไทยสำหรับเยาวชน เล่าเรื่องรามเกียรติ์ให้เด็กฟัง ( 6 เล่มครบชุด )
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์ ( The Communist Manifesto)
ประชุมลำนำ ประมวลตำรากลอนกานต์ โคลงฉันท์
ตำรับอาหารนานาชาติ จาก สถานฑูตนานาชาติ
รัฐสภาไทย
อยู่อย่างแม่
ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย ของ ร.แลงกาต์ (หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.อาชวดิศ ดิศกุล
ปรัชญานิพนธ์ประธานเหมาเจ๋อตุง -พิมพ์ครั้งแรก- *หนังสือต้องห้าม*
เหมาวิจารณ์ตนเอง เบื้องหลังแก๊งสี่คนและ ชีวิตการต่อสู้ของ เติ้งเสี่ยวผิง
นครแห่งปีศาจเหลือง *พิมพ์ครั้งแรก*
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ คุณแม่เอม หิมะทองคำ ณ เมรุวัดธาตุทอง พ.ศ.2509
Selected Readings from the Works of Mao Tsetung.
ที่ระลึก 84 ปี เกษม จาติกวณิช

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่