วรรณไวทยากรณ์ เล่ม 3 การศึกษา
เลือดสุพรรณ
วรรณกรรมเสรีไทย ผลงานของ ประจิต วราภรณ์
ยันต์ ๑๐๘ ชำระโดย พระราชครูวามเทพมุนี
หนังสือ อตุโล ไม่มีใดเทียม
ตำนานโป๊ยเซียน (พิมพ์ครั้งแรก)
นิทานเรื่องพระร่วง
คำนำและบทความบางเรื่องของ ธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุกรี คชเสนี ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางอุบล อึ๊งผาสุก พ.ศ.2551
จดหมายถึงลูก (ฉบับสมบูรณ์)
คิดถึงแม่
กิตติทินนนิพนธ์ พระพุทธวรญาณ
ยอดคำสอน ลายมือและคำนิพนธ์ของ หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
โหราศาสตร์ชาวบ้าน เรียนด้วยตนเอง 22 ชั่วโมง
วิทยาการ ลายมือสงเคราะห์
บันทึกธรรมเทศนา เล่ม ๓
พระธรรมเทศนา ของ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (สิริจนฺโท จันทร์) วัดบรมนิวาส พระนคร
วชิรญาณวงศเทศนา คณะธรรมยุต
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตรีหญิง ประดับ กิติจันทร์ (ปุณณกันต์)
ฆราวาสธรรมกถาและอภินหปัจจเวกขณกถา
สุขุปายกถา - ไตรมูล ของ พระธรรมวโรดม วัดราชาธิวาส
แม่ของลูก ( และ คำขวัญวันตำรวจ )
ไกลบ้าน ( 2 เล่มชุด )
ย่ำอดีต:พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับงานกู้อิสรภาพของชาติไทย( 2 เล่มชุด )
วรรคทองในวรรณคดี
เสมือนใบประดู่ลาย ตกหล่นไปจากหน้าประวัติศาสตร์ (ชุดที่หนึ่ง)
สฟิงส์ (Sphinx)
โคม่า (Coma)
ทางไปสู่วัฒนธรรมแห่งการวิจารณ์
ที่ระลึกครบ ๑๕๐ ปีวันประสูต ฯ
พระราชพิธีสมโภชช้างเผือก 3 เชือก ณ จังหวัดเพชรบุรี
Art Treasures in Germany
กรุงเทพฯ 2489-2539 (Bangkok 1946-1996)
ปกิณกะคดีหมายเลข 13 ว่าด้วย กุฎาคาร ( พิมพ์ครั้งแรก )
อมตะชีวิตของนักการเมืองไทย นายควง อภัยวงศ์ อดีตนายกรัฐมนตรี 4 สมัย
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียบเรียงโดย พระพณิชยสารวิเทศ
กัลยาณมิตร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม พ.ศ.2529
ไทยสมัยสุโขทัย พ.อ.หลวงรณสิทธิพิชัย เรียบเรียง
เบนเฮอร์ (Ben-Hur)
โซเวียตรัสเซียที่แท้จริง ของ เทพ โชตินุชิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 39
หนังสือแปลชุด เสรีภาพ ประวัติศาสตร์สังเขปของสหรัฐอเมริกาตอน 1-2 (หาครบยาก)
ภาพลักษณ์ปรีดี พนมยงค์ กับการเมืองไทย พ.ศ.2475-2526 *ถูกฟ้องร้องและห้ามจำหน่าย*
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ คุณหญิงอุบล หุวะนันทน์
เพื่อนนอน หรือ เรื่องสั้นคึกฤทธิ์ *หนังสือดีร้อยเล่มที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน*
สามกรุง
นำชมนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์กว่า ๑๐๐๐ ปี
เรื่องสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตามทัศนะ ส.ศิวรักษ์ ในช่วง 30 ปีตั้งแต่ พ.ศ.2493-2523.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sitemap หมวดหมู่