วรรณกรรมชิ้นสุดท้าย
นิตยสารไรเตอร์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 6
คนกับนาย
ไฟอาย (ใบหุ้มปกถ่ายสำเนา)***
what is to be done จะทำอะไรดี
นักเลงบ้านไร่
กำนัน โพธิ์ เชิงชาย
คุยคนเดียว
เสถียร จันทิมาธร คลื่นลูกเดิม
ข้าจะไม่แพ้
ตามล่านาซี
อมตะ
เรื่องสั้นชุดหลวงตา โดย แพรเยื่อไม้ ( 3เล่ม )
ขวัญใจของคุณพ่อ
ระบำเร่
ไฟรัก
ชีวิต-แฟชั่น และ ความหลัง ของคนไทยสมัยก่อน
ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก
นโปเลียน เล่ม ๑
นโปเลียน เล่ม ๒
ศัพท์สัปดน
โรสแมดเดอร์
บุกเกาะมหัศจรรย์
โลกหนังสือ ปีที่ 5 ฉบับที่ 5
แรงราค
สวัสดียอดรัก
คมคน
อีหนูไชน่าทาวน์
สาวทรงเสน่ห์(เล่มเล็ก)
เยฟิมอฟ
โลกหนังสือ ปีที่ 4 ฉบับที่ 12
ถนนหนังสือ บานไม่รู้เลย อุ๊ย โรยค่ะ
ปริทรรศน์แห่งวรรณคดีอังกฤษ
ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง
เยาวชนแห่งทุ่งกว้าง
เช กูวารา นายแพทย์นักปฏิวัติผู้ยิ่งใหญ่
อมตะนิยายรัก ยาขอบ รวมเรื่องสั้นที่หาอ่านยาก (ครบชุด 3 เล่มค่ะ)
คึกฤทธิ์ กับ พุทธศาสนา
แม่หม้ายที่รัก3
ลูกพ่อคนหนึ่ง(ถากไม้เหมือนหมาเลีย)
นาถยา และ สถาพร ผู้กลับมา
เกลือกว่าเราจะลืม
รวมเรื่องสั้น คึกฤทธิ์ ปราโมช
สถานการณ์รอบบ้านเรา
ภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 9 ตุลาคม 2516
ภาษาและหนังสือ ฉบับที่ 11 มีนาคม 2517
ความรื่นรมย์ ครั้งสุดท้าย
มือเสือ
รวมเรื่องสั้นชุดใหม่สุด ของ ต๊ะ ท่าอิฐ
เด็กคนนั้น2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่