ยอดนักพูดในประวัติศาสตร์
แมน ฉบับที่ ๗๕
ชีวิตของฉันลูกกระทิง
ปาป้า เฮมิงเวย์
กวีนิพนธ์ โจวเอินไหล โดย \'\'ทวีปวร\'\'
เรื่องของหมอเหนอ (เสนอ อินทรสุขศรี) (มีลายเซ็นต์ผู้เขียน)
พิราบเมิน
ขอชื่อสุธี สาม สี่ ชาติ (พิมพ์ครั้งแรก)
ด้วยเลือดและชีวิต
ภัยรักของจันจลา
แครี่ ( carrie )
นรกตื่น
ชุมนุมเรื่องสั้น ชุด ประกายเพชร
บนหลังหมาแดดสีทอง
ด้วยเลือดและชีวิต
โชกุน ๖ เล่มชุด
เจ้าชีวิต (ใบหุ้มปกถ่ายสำเนา)
ภาษาและหนังสือ (พิมพ์ครั้งแรก)
๑๖ ปีแห่งความโดดเดี่ยว
The 1932 Revolutionist .
อยู่อย่างจน (ความจนพูดชุดที่ ๒) โดย มนู จรรยงค์
คึกฤทธิ์ พ่อครัวหัวป่าก์
วัฒนธรรมและกษัยธรรม
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๕ เล่มที่ ๖
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๗ เล่มที่ ๑
ร้องเรียกฤดูร้อน
โรงแรมผีนรก
พรานล่าอารมณ์ขัน
แม่ (ศรีบูรพา)
แม่ม่ายบุษบง
กระดังงากลีบไหน
ก่อนไปสู่ภูเขา (หนังสือต้องห้าม)
ขุนศึก ไม้เมืองเดิม ๑๐ เล่มจบ ครบชุดค่ะ
ไกลบ้าน ๒ เล่มชุด
ศิลปะแห่งการแปล
ขบวนการแก้จน เล่ม 2
ขบวนการแก้จน เล่ม ๓
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ฟื้นอดีต
พระปกเกล้า กับ คณะราษฎร
ดาบสองคม (สำนวนแปล สุเมธ เชาว์ชุติ)
รวมเรื่องคุณถึก ของ \'\' แสงทอง \'\'
จอมขวาน,ทะเลหลับ,ชาติทรหด ๓ เล่มชุด
นิทานผู้ใหญ่ (จากนิตยสาร man อันลือลั่น)
อันเป็นที่รักแห่งเหมันต์ (สันต์ เทวรักษ์)
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ เล่มที่ ๑
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๗ เล่มที่ ๒
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ เล่มที่ ๖
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๖ เล่มที่ ๑
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๕ เล่มที่ ๕

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่