เรื่องสั้นประเวณี
นิตยสาร a day (junior) ปีที่ 4 ฉบับที่ 45
นิตยสาร a day ปีที่ 3 ฉบับที่ 33
จรยุทธ - ใต้ดิน (หนังสือต้องห้าม)
ปาปิญอง
ท้าสู้ผีนรก
กลอนขรัววัดทองเพลงมหินทร์
ช้าง ฮ.ไพรยวัล เขียน
เรื่องของช้าง (ความเรียงเรื่องช้างฉบับหายากที่สุด)
ทวงแค้นข้ามศตวรรษ
เหตุเกิดต่างฤดูกาล
คืนเปลี่ยว
คิงแร็ท
เหี้ยม
เด็ดหัววีรบุรุษ
โชกุน
โชกุน
เบื้องหลังชีวิตของฮิตเลอร์
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกเนตร เขมะโยธิน
พ่อมดมหัศจรรย์แห่งออซ
ไดเมนชั่น 3
ไดเมนชั่น 4
น้ำวน
ปรัชญาชาวบ้าน (ฉบับสมบูรณ์)
เขามาจากดาวอังคาร
กิฟท์ no.6
ทฤษฏีประวัติศาสตร์และสังคม (ปรัชญาสังคมนิยม)
ภาพยนตร์ X
คู่มือรัฐประหาร
ความหิวที่รัก
คอร์รัปชั่นในวงการหนังสือพิมพ์
กบฎปากกา
สาหร่ายปลายตะเกียบ
วิทยาศาสตร์ในนิยายวิทยาศาสตร์
ชีวิตการต่อสู้ของกุหลาบสายประดิษฐ์
อุดมการณ์ทางการเมือง (หนังสือต้องห้าม)
ฟ้าสีเลือด
แผ่นดินนี้เราจอง
16 ปีแห่งความโดดเดี่ยว
วิจารณ์การเมือง
โลกหนังสือ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ
สันติประชาธรรม
แผนพัฒนาการเมืองไปสู่การปกครองระบอบ \'ประชาธิปไตย\'
ความเป็นมาของการปกครองในระบบรัฐสภาและระบบรัฐสภาในประเทศไทย
ยูไทโฟร
ศิลปะแห่งการพูด
ศิลปะแห่งการแปล
ดาหลัง
ที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงโสมรัสมิ์ จันทรประภา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่