พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสวยราชย์ (พ.ศ.2472)
นิบาตชาดก เล่ม 16 จัตตาฬีสนิบาต และ ปัญญาสนิบาต
กฎหมาย ลักษณพิจารณาความแพ่ง อาญา อุทธรณ์ รัตนโกศินทร ศก ๑๑๖
แรดไทย
ฮิปโปโปเตมัส
ยีราฟ
มาร์คทะเวนเด็กยอดกวี(Mark Twain)
เมืองหิมะ (น่าจะพิมพ์ครั้งแรก)
ความพินาศในฤดูหนาว
มีอะไรในอดีต(เมื่อ๖๐ปีก่อน) ***พร้อมลายเซ็นต์ท่านผู้เขียน
ปัญหาพระยามิลินท์
จากความไม่เดียงสา (The Wisdom of Children)
แล้วดวงตะวันก็ฉายแสง (The Sun Also Rises)
โลกของหนูแหวน
สองทศวรรษ อักษรฯ ศิลปากร
ผีในโรงแรม
เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง
ผีมีจริง
สำนวนไทย ภาค1-2 (จบ)
ใต้ถุนป่าคอนกรีต
วิมานมายา
แผ่นดินพระนั่งเกล้าฯ (Siam Under Rama III)
รวมเรื่องสั้น ฌอง-ปอล ซาร์ตร์
ครอบจักรวาล
สามก๊ก (2 เล่มชุด)
โองการแช่งน้ำและข้อคิดใหม่ในประวัติศาสตร์ไทยลุ่มน้ำเจ้าพระยา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริรัตนบุษบง
ละครพูดกลอนเรื่อง\'\'อุปาโยบาย\'\'
ประชุมกาพย์เห่เรือ
การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ
ถึงหญิงใหญ่
๑๐๐ ปี เหม เวชกร ๒๔๔๖-๒๕๔๖
ผู้บริสุทธิ์
พิษณุโลก โอฆบุรี เมืองพระพุทธชินราช
ไม่หวานไม่เผ็ด
เบื้องข้างพันเอกณรงค์ กิตติขจร (ผู้การไม่มีปืน)
ขี่ม้าชมดอกไม้ เล่มจบ
พระสารีริกธาตุ ขุดได้ในพระสถูปที่มัชฌิมประเทศ
แปดบท รวมบทความทางธรรมแห่งปัญญา ที่น่าอ่าน
ครบ ๑๐๐ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
แผ่นดินเลือด (พิมพ์ครั้งแรก 8 เล่มจบ) พ.ศ.2499
สักรวาสุภาษิต โดย อำแดงทอง
ทหารเอกพระบัณฑูร
เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน 3 เล่มชุด
แก้วชิงดวง
โหงวโฮ้วเพ็งไซ โหงวโฮ้วเพ็งหนำ (2เล่มชุด)
1984
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวรรณ จันทวิมล
นักบุญคนบาป
รวมสารนิยายไทย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่