วารสารโบราณคดี
คีตนิพนธ์อมตะ(Unforgettable Compositions)
พระธิดามหาราช*หนังสือรางวัลที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ ปี 2525*
ถกเขมร --พิมพ์ครั้งแรก--
หัวเราะทุกเวลา ปรมา ลาภา
ราชินีของเรา
หนังสือสมเด็จฯต้อนรับลมเย็น 2505
ฉันจึงเลือกเอาความตาย
THE STAND ความตายสุดขอบฟ้า
ดาวเลื่อน เดือนลับ
ความตายของเซลส์แมน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจงจินต์ โอภากุล
ปุถุชน รวมสาระทางวรรณกรรมเเละสังคม (3)
โปสเตอร์การเมือง จาก 16-19 ตุลา 19
สดับลมขับขาน(Hear The Wind Sing)
บนเส้นลวด
บางกอกแก้วกำศรวล หรือ นิราศนครศรีธรรมราช
ชุมนุมปาฐกถา (พร้อมลายเซ็นต์ท่านผู้เขียน)
ตำนานเลือด (Interview with The Vampire)
มือปืนแดนสนธยา (The Waste Lands)
ผ่านพิภพลีลาและอื่นๆ
พาที ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 10
พาที ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 4
พาที ปี่ที่ 1 ฉบับที่ 7
วารสารธรรมศาสตร์ จำนวน 3 ฉบับ (ปี 1 เล่ม 3 , ปี 2 เล่ม 1 และ 2)
นิตยสารPLAYBOY Entertainment for Men 30th Anniversary Issue
สังคมไทยใน200ปี
นิทานชาวไร่ เล่ม 9
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
อนุสรณ์พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายแสงชัย สุนทรวัฒน์ อดีตผู้อำนวยการอ.ส.ม.ท
ประวัติศาสตร์ไทย
ประกายพรึก
ความงาม แสนเหงา นก สินจัย
ศิลปไทย รวมบทความทางศิลป
ส.พลายน้อยเล่าเรื่องบางกอก
โบราณคดีไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
เครื่องมุก
ศิลปะอินเดีย
30ชาติในเชียงราย (พิมพ์ครั้งแรก)
ลิเก
เสนาะศัพท์สดับทำนองร้อยกรองไทย
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงกิมไล้ สุธรรมมนตรี ท.จ.ว.,ว.ป.ร.๒
เชิดชูครูเพลง นายใหญ่ นภายน \'\'คนรวยเพื่อน\'\'
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เจ้าจอมสมบูรณ์ ท.จ.ในรัชกาลที่๕
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงนรฤทธิ์ราชหัช ต.จ.(ผิว ตาตะนันทน์)
คำประพันธ์ร้อยเรื่อง แต่งระหว่าง 2460-2505
สักรวาสยามรัฐ
บุกเกาะมหัศจรรย์
แม่น้ำยามศึก

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่