คืนนรก(Carrie)
นิตยสารศิลปากร ปีที่28 เล่ม5
100 เรื่องเก่าเล่าสนุก
ภาพประวัติศาสตร์(กรุงรัตนโกสินทร์ ตอนต้น)
เล่าเรื่องพม่ารามัญ
ห้าเดือนกลางซากอิฐปูนที่อยุธยา
สิทธิสภาพนอกอาณาเขต
ศิลปะร่วมแบบเขมรในประเทศไทย
อาณาจักรเจนละ ประวัติศาสตร์อีสานโบราณ
หัวใจออกเดิน
เสรีภาพเจ้ากรรม
ไหม (พิมพ์หนึ่ง)
ตัณหาเจ็ดน้ำหมึกขบวนแรก
ชำแหละรามเกียรติ์ ตามหลักพุทธธรรม
ชีวประวัติหลวงพ่อ เกษม เขมโก
หลวงพ่ออุตตมะมหาวัชระแห่งรามัญ
ทัพธรรมพระกรรมฐาน 18 ยอดพระกรรมฐาน
ธรรมะนอกธรรมาสน์
บัญญัติสูตรลับ ตำรับรักฮินดู
รบกับเด็ก
อวสานเจสัน บอร์น (The Bourne Ultimatum)
หนุ่มเหน้าสาวสวย
หนุ่มเหน้า และ พระจันทร์เสี้ยว
ลมบาดหิน
อนุสรณ์งานศพ พระอาจารย์ฝั้น อาจารเถระ
พระราชประวัติ สมเด็จพระศรีสวรินทิรา ฯ
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์
ไตรอาวุธกถา และ จตุราริยสัจจกถา
ประโยคมงคลทีปนี ตอนสุภาษิตกถาแลทานกถา จบบริบูรณ์
สติสัมปชัญญกถา
โอคธสูตร แล ทีฆาวุสูตร กับ สติสัมปชัญญถถา นิพพานกถา
พุทธโอสถ
ตำรับแกงไทยและเทศ(ฉบับปรับปรุงใหม่!)
miss thailand 1989 ยอดพธูไทย
Music Express ฉบับที่ 27 (2530)
แปซิฟิค ฉบับที่ 76 (2528)
Music Express ฉบับที่ 30 (2531)
Music Express ฉบับที่ 15 (2529)
Music Express ฉบับที่ 31 (2531)
ศิลปะแห่งมวยไทย (Glimpses of Muay-Thai)
อาหารโรงแรม
ภาษารักจากวรรณคดี
หรรษาสารคดี
ลอกคราบปัญญาชนฝรั่ง
เย็นลมว่าว
วรรณกรรมพริบพรี 4 เรื่อง
เอมมานูแอล(EMMANUELLE)
คาสซาโนวา
วาดทำบุญ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่