จำพราก (never leave me)
นาฬิกาเรือนทอง
แผ่นดินทอง
ผุ้ดี
เมื่อปีนังแตก
วรรณกรรมโลกโนเบล
ผู้ชนะสิบทิศ ( 8 เล่มจบสมบูรณ์ )
วิญญาณขบถ
เพื่อนร่วมชาติของข้า
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญพันธ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (อดีตองคมนตรี)
นางยั่วปทุมทอง หรือ กิมปั้งบ๊วย
หนังสือศิลปวัตถุเลอค่าสมัยพระพุทธเจ้าหลวง จำนวน 5 เล่ม(พร้อมกล่อง)
เจ้านายพระชันษายืนในพระราชวงศ์จักรี
๑๐๐ปีพระยาอนุมานราชธน
หัวใจเจ้าพระยา
ส.ค.ส.2515
สวัสดีปีใหม่ 2516
สวัสดีปีใหม่ 2519
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางวัลลานี กลัดอ่ำ
ข้ามสามทวีป
ข้าพเจ้าเที่ยวยุโรป
ด้วยรัก ความตาย และหัวใจสลาย
นางไม้ Nymph
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล
โลกีย์แห่งชีวิต(พิมพ์ครั้งแรก)
โลลิตา(พิมพ์ครั้งแรก)
รวมเรื่องเอก ของ แข ณ วังน้อย
ฉันรักฤดูที่แสนร้อน
ฟ้าจรดทราย(2เล่มจบ)
วันที่แดดเปลี่ยนสี
พันหนึ่งทิวา
ขุนช้าง-ขุนแผน สำนวนร้อยแก้ว
ความไม่พยาบาท(นวนิยายเรื่องแรกของประเทศไทย)
บรรณศิลป์ ชุมนุมวรรณศิลป์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 6 ปีที่ 2 พ.ศ.2506
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 19 ปีที่ 4 พ.ศ.2508
ชุมนุมวรรณศิลป์ สโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2507
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 25 ปีที่ 4 พ.ศ.2509
ชุมนุมวรรณศิลป์ สโมสรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2508
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 13 ปีที่ 3 พ.ศ.2507
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 15 ปีที่ 3 พ.ศ.2507
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 14 ปีที่ 3 พ.ศ.2507
อนุสารวรรณศิลป์ ฉบับที่ 11 ปีที่ 3 พ.ศ.2507
นิทานชาวไร่ เล่ม 3
นิทานชาวไร่ เล่ม 10
โลกียชน
เบ็ตตี้ซัง
7 เซียนซามูไร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระนรินทร์ภักดี (ศุข ทังสุภูติ) 2494
คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก และ อดีตวีรกษัตริย์ที่ทรงเป็นโสด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่