บูเช็กเทียน
ซูสีไทเฮา ราชินีขี่มั้งกร
เมื่อพระศรีอารย์มาเป็นจ้าวโลก(ฉบับพิเศษ)
เลือดสีม่วง(The Color Purple)
ประดนธรรม
นิทานชาวไร่ เล่ม ๙
นิทานชาวไร่ เล่ม ๑๐
หักปีกพิราบ
พระอภินหะ (พ.ศ.2473)
หนังสือครูศิลป์ แสดงข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา เล่ม 1 (พ.ศ.2478)
1984
ต้านคอมมิวนิสต์ส่วนตัว
วัยเยาว์ วรรณกรรมเชิงอัตชีวประวัติ
เสียงเพรียกจากพงพี (The Call of The Wild)
ชีวิตของขงจู๊
บันทึกของคนบ้า
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงพงา ดุลยธรรมธาดาราชวรสภาบดี (2เล่มชุด)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระบำราศนราดูร (บำราศ เวชชาชีวะ) 2 เล่มชุด
ก็แค่นั้น
กาลาปาโก้ส *หนังสือดีวิทยาศาสตร์88เล่ม* -พิมพ์ครั้งแรก-
ผู้ร้ายสมัยคุณปู่
สถาปนิกผู้สร้างทฤษฎีการเมืองตะวันตกจาก แม็คคีเอเวลลี่ ถึง รูสโซ
จินตนานุภาพปฏิวัติ ร.ศ.200
คดี 6 ตุลา ลบรอยประวัติศาสตร์เลือด
เราคือผู้บริสุทธิ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
พระพิราพ
มิติที่ 4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3
มิติที่ 4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4
มิติที่ 4 ปีที่ 1 เล่มที่ 1+2 พ.ศ.2531
มิติที่ 4 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
นิตยสารดาราภาพ หนุ่มสาว (ฉบับมินิ)
นิตยสารดาราภาพ \'\'เพ็ญพักตร์มินิ \'\'
งานวิทยาศาสตร์บันเทิงครั้งที่ 2
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 21
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 20
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 24
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 23
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 19
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 18
วิทยาศาสตร์-มหัศจรรย์ ชุดที่ 1 เล่มที่ 9
นิตยสาร a day ปีที่ 3 ฉบับที่ 34 (พิมพ์ครั้งที่3)
ชาวกรุง ปีที่ ๑๖ เล่มที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๑๐
มนุษยธรรมกับการต่อสู้ทางชนชั้น *หนังสือต้องห้าม*
ชำแหละ กอ.รมน.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเอกโชติ หิรัณยัษฐิติ
ศศิวิมล ตอบปัญหา
นิตยสารลิปส์ lips ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 พ.ศ.2542
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้า เริงจิตรแจรง อาภากร ต.จ. (2เล่มชุด)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี เจ้าราชบุตร (วงศ์ตวัน ณ เชียงใหม่)
เปลือกตาสีคล้ำ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่