มาร์กซ(ฉบับการ์ตูน)
ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา
เศรษฐกิจในระบอบประชาธิปไตยแผนใหม่ (หนังสือต้องห้าม)
เคจีบี
ความผิดพลาดของนายหมาก
การสืบสวนคดีอาชญากรรม
วิมานมายา
บางกอกไดเจสต์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 20 เดือน มกราคม ส.ค.ส.2516 เพิ่มพลังและความสุข
สวัสดีปีใหม่ ส.ค.ส.2511 จากชาวคณะมิตรนรา
สวัสดีปีใหม่ 2510 รวมเรื่องสั้น ส.ค.ส.ของสำนักพิมพ์ก้าวหน้า
ส.ค.ส. ธรรมวัชระ บทสั้นๆ สำหรับผู้(รัก)ดี-มีความสุข
รายการสบายใจ ส.ค.ส.2515
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายดำริห์ ก่อนันทเกียรติ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิง(ม.ล.)นวลผ่อง เสนาณรงค์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์ชีโวสวิชากร วรวรรณ
รวมเรื่องสั้นญี่ปุ่น รักด้วยเลือด
จำพราก (Namiko)
ผีน้อย
ห่านป่า (The Wild Geese)
อ้ายแสนเป็นโจร
โองการนรกเล่ม 1
หมายเหตุฆาตกรรม
สัตหีบ ยังไม่มีลาก่อน+ตาคลีน้ำตาไม่มีเสียงร้องไห้
Fine Art ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิตย์ ภู่อารีย์
บนเส้นทางไปสู่สังคมนิยมจีน
พระประวัติ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
DNA Vol. 1 (ปฐมฤกษ์)
สูจิบัตรละคอนดึกดำบรรพ์ เฉลิมพระเกียรติเรื่อง นางเสือง
สูจิบัตรละคอนดึกดำบรรพ์ เฉลิมพระเกียรติเรื่อง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
นางพญาฮองไทเฮา
จอนะธัน ลิวิงสตัน นางนวล (Jonathan Livingston Seagull)
พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนเสวยราชย์ (พ.ศ.2472)
นิบาตชาดก เล่ม 16 จัตตาฬีสนิบาต และ ปัญญาสนิบาต
กฎหมาย ลักษณพิจารณาความแพ่ง อาญา อุทธรณ์ รัตนโกศินทร ศก ๑๑๖
แรดไทย
ฮิปโปโปเตมัส
ยีราฟ
มาร์คทะเวนเด็กยอดกวี(Mark Twain)
เมืองหิมะ (น่าจะพิมพ์ครั้งแรก)
ความพินาศในฤดูหนาว
มีอะไรในอดีต(เมื่อ๖๐ปีก่อน) ***พร้อมลายเซ็นต์ท่านผู้เขียน
ปัญหาพระยามิลินท์
จากความไม่เดียงสา (The Wisdom of Children)
แล้วดวงตะวันก็ฉายแสง (The Sun Also Rises)
โลกของหนูแหวน
สองทศวรรษ อักษรฯ ศิลปากร
ผีในโรงแรม
เปิดกรุผีไทย ตอน เมืองแม่วันทอง
ผีมีจริง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่