นิตยสารไท:ทรรศน์ฉบับพิเศษ เสนอภาพชุดเสด็จฯเยือน นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย
วารสารทักษิณ ฉบับ ปฐมฤกษ์
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย *พิมพ์ครั้งแรก*
หนังสือที่ระลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ 200 ปี
หนังสือที่ระลึกจัดทำโดยบริษัทยาสูบนานยาง พ.ศ.2468
ราชนิติของจาณักยพราหมณ์ แปลจากภาษาสันสกฤต
ไดเมนชั่น5
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะภาค 1
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะภาค 2
วิวาห์ล่ม
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2511
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.สุจิต หิรัญพฤกษ์ (ราชบัณฑิต)
King Mongkut of Siam ดร.เอ.บี.กริสโวลด์ แต่ง ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปล
พระราชหัตถเลขาคราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่5
แทบพระยุคลบาท ที่ระลึกวันมหิดล 2513
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนโสภิตบรรณรักษ์ (อำพัน กิตติขจร)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์โท ขุนวิจิตรวรรณกร (เปล่ง นาคะนาท)
บุพพการีบูชารวมเรื่องเขียนของ สุกิจ นิมมานเหมินท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพูนเพิ่ม ไกรฤกษ์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
นิตยสาร MAN(BR)ฉบับที่ 2
เชอร์ลอค โฮล์มส์ ตอน จัตวาลักษณ์และ หุบเขาแห่งภัย
สุรัตนารี(2เล่มจบ)
เรื่องธรรมดา
บ้านน้อยในโพรงไม้
กาลาปาโก้ส
มนุษย์หมาป่า
แก้วจอมแก่น
ทางชนะ *รวมเรื่องสั้นเล่มแรกของ ชาติ กอบจิตติ*
จนตรอก
จนตรอก (กระดาษปอนด์)
พระสุพรรณกัลยา
นครวัด (Angkor : An Introduction)
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ (Temples and Elephants)
อนุสรณ์คุณแม่เชย อินทรกำแหง
ข่าวในตอนต้นรัชชกาลที่ ๔ ตามหนังสือข่าวในเมืองสิงคโปร์ พ.ศ.2394
จดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาค10
บ้านทรายทอง+พจมาน สว่างวงศ์
ประวัติย่อแห่งราชวงศ์จีน
ยอดนิยายพิศวาสเกร็ดพงศาวดารไทย ขุนวรวงษา (เล่ม 4)
ยอดนิยายพิศวาสเกร็ดพงศาวดารไทย ขุนวรวงษา (เล่ม 3)
ยอดนิยายพิศวาสเกร็ดพงศาวดารไทย ขุนวรวงษา (เล่ม 2)
เรื่องฉากลายรดน้ำในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
รวมเรื่องสั้น เฮ็มมิงเวย์ ชุด 3
จ้าวแห่งแมลงวัน (LORDS OF THE FLIES)
โลลิตา
รีเบคกา (Rebecca)
สาวทรงเสน่ห์ (Pride and Prejudice)
เดินทัพทางไกล ครั้งที่ 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่