ช่วยกันเขียน
ฝนซาฟ้าหม่น (บางลำภูสแควร์เล่ม2)
วิเคราะห์การต่อสู้ของพรรคลาวด๋อง
สัญญาประชาคม (Contract Social)
ไม่ตายดอกเพราะอดเสน่หา คอลัมน์ของ เจ้าจำปี ในสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์
นิตยสารลิปส์ lips ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
นิตยสารพลอยแกมเพชร ปีที่ 1 ฉบับที่ 24 พ.ศ.2536
ศิลปวัฒนธรรม ปีที่14ฉบับที่2 ประจำเดือน ธันวาคม 2535
ดิฉัน \'20รายปักษ์ ฉบับที่ 317 พ.ศ.2533
ประวัติศาสตร์สตรีไทย
ออบิท 1 (ORBIT 1)
สยามหนุ่ม(Siam\'s Guy)ฉบับปกติ
What is Communism
ย้อนรอยวีรบุรุษ (The Scarlatti Inheritance)
รำลึกความหลังในโอกาสอายุครบ 80 ปี วันที่ 9 เมษายน 2528 พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ
ชีวิตพระสารประเสริฐที่ข้าพเจ้ารู้จัก(พระยาอนุมานราชธน)
นิตยสารPRECIOUS Vol.16 1996
นิตยสารPRECIOUS Vol.15 1996
การผจญภัยของ ตินติน ตอน ตินตินบุกมะริกา
การผจญภัยของ ตินติน ตอน สำรวจดวงจันทร์
การผจญภัยของ ตินติน ตอน แก๊งค้าเฮโรอีน
ด้วยรักแห่งอุดมการ
ประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน (ฉบับมีภาพ)
หนังสือที่ระลึกงานเชิดชูเกียรติศิลปินภาคใต้ขุนอุปถัมภ์นรากร
หอมกลินบาทา
ความรักนักโทษหญิง
ฟ้าสาง ดาวสูญ
พระราชประวัติกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ยุคกรุงรัตนโกสินทร์
รวมใจช่วยหนังไทยกลับบ้าน
ฮีตสิบสอง
มาดามบัตเตอร์ฟลาย
เพลงอมตะจากวรรณคดีงานจรรโลงค่าภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
ความพยาบาท (Vendetta) **หนังสือแปลเล่มแรกของไทย**
เรื่องสั้นตะวันออก ของ เจือ สตะเวทิน
ฝากไว้ในแผ่นดิน
เทิดเกียรติคุณ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
หนังสืออนุสรณ์ มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา)
นิตยสารไท:ทรรศน์ฉบับพิเศษ เสนอภาพชุดเสด็จฯเยือน นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย
วารสารทักษิณ ฉบับ ปฐมฤกษ์
เรื่องสั้นญี่ปุ่น 5
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ไม่มีนางนพมาศ ไม่มีลอยกระทง สมัยสุโขทัย *พิมพ์ครั้งแรก*
หนังสือที่ระลึกวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ครบ 200 ปี
หนังสือที่ระลึกจัดทำโดยบริษัทยาสูบนานยาง พ.ศ.2468
ราชนิติของจาณักยพราหมณ์ แปลจากภาษาสันสกฤต
ไดเมนชั่น5
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะภาค 1
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฉบับมุขปาฐะภาค 2
วิวาห์ล่ม
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2511
สัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่