ศรีทะนนไชย (สำนวนกาพย์)
ท้าวแสนปม
เรื่องพระศุนหเศป (เศานห์เศปาขยานัม์) --พิมพ์ครั้งแรก--
ปรัชญามหาแสง
มะโนรา จากสมุดข่อยและภาพ
ฮิวเมอริสต์ คิดเบ่ง
แบบอักษรโบราณ ฉบับนักเรียนนักศึกษา
ตำราอาหารไทยโดย คุณหญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล
ทหารเอกพระบัณฑูร , จากพระราชพงศาวดารมาเป็นทหารเอกพระบัณฑูร
คดีประวัติศาสตร์คดี6ตุลา เล่ม2
คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับสมบูรณ์
สงครามแห่งศตวรรษที่20
สมุดข้างหมอน (Japan and more)
นิตยสารดาราภาพ หนุ่มสาว ฉบับปกติ ปีที่ 7
แมน ปีที่ 10 เล่มที่ 88
นิตยสารดาราภาพ หนุ่มสาว (ฉบับมินิ) 11
NUDE Calendar Collection 1995
เจ้าเพ็ชราช บุรุษเหล็กแห่งพระราชอาณาจักรลาว
เรื่องสั้นชุดเหมืองแร่ ตอน อาจินต์โชว์
นักเลงเหมืองแร่
แสตมป์ไทย 2543 คู่มือการสะสมแสตมป์ไทย
นิยายชาดก เล่ม 2 เรื่องพญาฉัททันต์,เตมีย์ใบ้
เขาหาว่าข้าพเจ้าฆ่านักข่าว
เชื้อเลวที่ฝังรากอยู่ในหมู่ข้าราชการไทย
สามสาว (ปกสร้างโดย เหม เวชกร)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศ.ดร.วิทย์ ศิวะศริยานนท์ ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นิทานชาวไร่ เล่ม 10
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางลูกจันทน์ พนมยงค์ พ.ศ.2485
อันเนื่องมาจากวิชาพรหมศาสตร์
ประทีปแห่งความรู้
ประวัติและเหตุการณ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี นายแพทย์ ม.ร.ว.ไกรธวัช ศรีธวัช
หนังสือมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 23 ตุลาคม 2482
ปาฐกถาประวัติศาสตร์มัธยสมัย ม.จ.ทองฑีฆายุ ทรงแสดง (2 เล่มชุด)
หัวใจที่มีตีน
จิตวิเคราะห์ จิตวิทยาสกุลฟรอยด์ (A Primer of Freudian Psychology)
ปลกผีคอมมิวนิสต์ (หนังสือต้องห้าม)
หลุดจากลำต้น
จิตวิทยาการเมือง
การวิเทโศบายของไทย
พุทธศาสนาในทัศนะของท่านหญิงพูน
ราชาธิราช
นิตยสารหนุ่มสาว ปีที่ 8 ฉบับที่ 100 ตุลาคม 2527
ModernMan(ฉบับที่33) เพื่อชายชาตรีและสตรีผู้มีรสนิยม
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 9 เล่มที่ 66 พ.ศ.2523
ดวงใจ (ปีที่พิมพ์ พ.ศ.2484)
ชีวิตต่างด้าว
อีหนู ผู้นำ
มาดามบัตเตอร์ฟลาย

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่