น้ำวน (Shark River)
ท่องแดนนาร์เนียเล่ม 3 ตอน ท่องทะเลสุดขอบฟ้า
พยาบาท (If Tomorrow Comes) *มีภาพเชลดอนเมื่อคราวมาเยือนประเทศไทย*
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ ป.ม.,ท.จ.ว.
จีนโนสยามวารศัพท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ต.ช.,ต.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เชิด ทรงศรี บ.ช.
พระนมช้อย พ.ศ.2492
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเหม เวชกร (ฉบับแจกจริง)
พรรณไม้ในสวนหลวงร.๙
นิตยสารสยามอารยะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2539
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 142 ปีที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 218 ปีที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2546
รัชดาภิเษกสมรส
ควีนสิริกิต์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
แสงอรุณ เล่ม 2
พระพี่เลี้ยง หวน อนุภาณศิสยานุเคราะห์ (หวน หงสกุล)
ประมวลภาพเสด็จฯเยือนยุโรป
จอมทัพไทย
หนังสือธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2512
เกลือกว่าเราจะลืม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.จิรายุ วสุรัตน์ (อดีตเลขาธิการสภาหอการค้าไทย)
ลูกม้าสีแดง (The Red Pony)
ระทึก (Misery)
The Story Of PHRA ABHAI MANI (not for sell นะค่ะ)
วิทยาศาสตร์อ่านสนุก ครบชุด 9 เล่มค่ะ
ชุมนุมประกาศรัชกาลที่ ๔ ( ๒ เล่มชุด )
อังกุรปัญญานุสรณ์
King Bhumibol Strength of the Land
มาเฟียก้นซอย พิมพ์ครั้งแรก
ดุจนาวากลางมหาสมุทร (พิมพ์ครั้งแรก)
ข้าเก่า
ล้างบาง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงบำรุงราชบริพาร(อำพัน สุนทรเวช)
คติพจน์คำคมปลุกใจรักชาติและบทเพลงที่ไม่ได้อยู่ในละคร
ปากไก่และใบเรือ (พิมพ์ครั้งแรก)
เที่ยวเมืองพระร่วง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าลักษณากร เกษมสันต์ ป.ช.,ป.ม.,ท.จ.ว.
หลักการสำคัญทางนิติศาสตร์ตามระบอบประชาธิปไตย โดย ดร.สุตมัย ศรีสุข
กามารมณ์บรรลือโลก
ไก่ 3 สะวิง เปิดโปงโดยพ่อเล้า
แสนสวาท
นิตยสาร Starpics มกราคม 2519 (ฉบับที่ 100 ค่ะ) ตำหนิ
พ่อและลูกชาย
ปรัชญากรีก (A Critical History of Greek Philosophy)
ห้าปีจากปริทัศน์ของ ส.ศิวรักษ์
ลีลาเผด็จศึก ครั้งแรกของหนุ่มสาว จากนิตยสารนวลนาง

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่