บทกล่อมเด็ก อนุสรณ์ นางสาครสิทธิการ (ผาด กุลตัณฑ์)
พงษาวดารสังเขปประเทศอังกฤษ ตั้งแต่ประเทศอังกฤษจนถึง
ศรีธนญชัย
ปาฐกถาประวัติศาสตร์ประเทศโรมัน (พิมพ์ พ.ศ.2480)
พุทธประวัติฝ่ายมหายานในธิเบต (Bkah-Hgyur Bstan-Hgyur)
ชาดกมาลา อารยศูร ประพันธ์
พล นิกร กิมหงวน ตอน สมาคมกินคน (สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น)
ปากไก่และใบเรือ (พิมพ์ครั้งแรก)
เกาะนรกกลางทะเลฉลาม
เดอะก๊อดฟาเธอร์ (The Godfather) สำนวน ธนิต ธรรมสุคติ
ภาษาและวรรณคดี
วีดีโอไกด์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
พล นิกร กิมหงวน ตอน นางแมวผี (สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น)
เศรษฐศาสตร์สาร ฉบับชาวบ้าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 8
เศรษฐศาสตร์สาร ฉบับชาวบ้าน ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประกายไฟ
๖๐ปีวันสันติภาพไทย 16 สิงหาคม 2548
เด็กบ้านสวน หนังสืออนุสรณ์ พัฒน์ เนตรรังษี (พ.เนตรรังษี)
ที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นางเอื้อน มฤทธิดา(บุญยัง เทพหัสดิน) พ.ศ.2494
แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่าน บทละครพูด เรื่องผู้ร้ายแผลงฤทธิ์
เต๋าแห่งรักและกามารมณ์ (The Tao of Love and Sex)
ผ้าทอพื้นเมืองสยาม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ ต.ม.,จ.ช.
คติธรรมของท่านพุทธทาส (พิมพ์ พ.ศ.2498)
ตำรับสายเยาวภา (พิมพ์ครั้งแรก)
วิธีการจัดดอกไม้และตำรากับข้าว(ของท่านผู้หญิงกลีบ มหิธร)
เสน่ห์ปลายจวัก คุณแม่ชุ่ม เนียนสกุล เรียบเรียง
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางแอบ อรสุมพลาภิบาล บุนนาค
ค็อกเทล 1
อมตะนิยายของไม้ เมืองเดิม 2เรื่องสาวชะโงกและเสือข้าม
บัณฑิต ยาวฮาร์ลาลเนห์รู มองประวัติศาสตร์โลก
ชาติ-สังคม(National-Socialist)
วิทยุธรรมเทศนา ของพระอมรโมลี วัดบวรนิเวศวิหาร
ประวัติศาสตร์เมืองพะเยาตำนานเมืองเชียงแสน
สาส์นสมเด็จภาคที่43 **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
สมเด็จพระปิยมหาราชกับการปฏิรูปการศึกษา
80 ปี อาจารย์ป๋วยชีวิตและงาน
อัลบั้มลับเฉพาะ สาวเอเซีย (Beautiful Asian Girls)
พล นิกร กิมหงวน ตอน พิภพอสูร (สำนักพิมพ์บรรลือสาส์น)
ความรักของเยนแอร์ (Jane Eyre)
วิชชาแปดประการ , จิตตานุภาพ , พุทธานุภาพ , ความฝัน
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 36 ปีที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ 2531
72ปี หม่อมหลวงอนงค์ นิลอุบล
ระลึกถึงอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช
หมู่แห่งน้ำ
ประวัติศาสตร์เยอรมัน
ภาษาภิรมย์ เล่ม 1
จักรทีปนยาธิบาย ตำราโหราศาสตร์ไทยฉบับพิศดาร
นิตยสารพระเครื่อง พุทธ ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
บ้านและสวน ปีที่ 1 เล่มที่ 1-2 และ 3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่