โลกอนาคต สถาบันสถาปนาและจักรวรรดิ (FOUNDATION AND EMPIRE)
ข้างหลังโปสการ์ด
เรื่องขอมดำดิน แถลงเรื่องตำนานและสันนิษฐานโบราณคดี (เล่มหลัก)
ลครพูดเรื่อง กลแตก (๔องก์)
สมบัติของผู้ดี ของเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล)
อเลกซานเดอร์มหาราช สำนวนแปล ร.ท.นวม สงวนทรัพย์
นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2520
นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2520
นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2520
นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 16 พ.ศ.2520
ตำราจัดดอกไม้สดและประดิษฐ์ของชำร่วย จัดดอกไม้แห้ง
แบบเรียนดุริยางค์ศาสตร์สากล ฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย (พิมพ์ครั้งแรก 2497)
นิตยสารดิฉัน ปีที่ 1 ฉบับที่ 17 พ.ศ.2520
แผ่นดินนี้ของไทย รวมเรื่องสั้นชุด \'เขาคือใคร\' จากชาวกรุง
เรื่องตำนานพระโกศ และหีบศพบรรดาศักดิ์ ฯลฯ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร
นิพนธ์บางเรื่อง ของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ สมัยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร
ฟาเล่าสีธิดา ดร.ฟูแมนจู
เรื่องสั้นของ ...
จดหมายเหตุรายวัน ของ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
เฉลิมเกียรดิ์กษัตรี คำฉันท์
จดหมายเหตุพระราชพิธีลงสรงสมเด็จฯเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศสยามมกุฎราชกุมารในรัชกาลที่ 5
เพียงเพลง(สตริง ยอดฮิต\'27)
น้ำวน (Shark River)
ท่องแดนนาร์เนียเล่ม 3 ตอน ท่องทะเลสุดขอบฟ้า
พยาบาท (If Tomorrow Comes) *มีภาพเชลดอนเมื่อคราวมาเยือนประเทศไทย*
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพวงร้อย (สนิทวงศ์) อภัยวงศ์ ป.ม.,ท.จ.ว.
จีนโนสยามวารศัพท์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางบุญพริ้ง ต.สุวรรณ ต.ช.,ต.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เชิด ทรงศรี บ.ช.
พระนมช้อย พ.ศ.2492
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเหม เวชกร (ฉบับแจกจริง)
พรรณไม้ในสวนหลวงร.๙
นิตยสารสยามอารยะ ปีที่ 3 ฉบับที่ 37 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2539
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 142 ปีที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 218 ปีที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ.2546
รัชดาภิเษกสมรส
ควีนสิริกิต์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
แสงอรุณ เล่ม 2
พระพี่เลี้ยง หวน อนุภาณศิสยานุเคราะห์ (หวน หงสกุล)
ประมวลภาพเสด็จฯเยือนยุโรป
จอมทัพไทย
หนังสือธรรมศาสตร์ พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2512
เกลือกว่าเราจะลืม
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงถวิล ประกอบนิติสาร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.จิรายุ วสุรัตน์ (อดีตเลขาธิการสภาหอการค้าไทย)
ลูกม้าสีแดง (The Red Pony)
ระทึก (Misery)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่