ประวัติวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม(รวมพิมพ์ครั้งแรก) พ.ศ.2473
พา ไชยเดช รำลึก หนังสืออนุสรณ์ ครูพา ไชยเดช (อดีตครูใหญ่โรงเรียนอำนวยศิลป์)
อนุสรณ์ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์
พระราชประวัติรัชกาลที่5 ก่อนเสวยราชย์
ไตรภูมิพระร่วง
ชีวิตในวัง
คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา
กราฟระบบโหร(ฉบับรับประกัน)
นางพญาช้างเผือก(ประวัตินางพญาช้างเผือก) ช้างพังแต๋น
พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับวัน วลิต (ฉบับ ม.ร.ว.ศุภวัฒย์ เกษมศรี แปล)
ปฐมสมโพธิกถา 29 ปริจเฉท
อินเดียน่า โจนส์ ตอน วิหารมรณะ
จงอางสมุทร (เล่มเดียวจบ)
วรรณกรรมไทย เรื่อง ภูมิวิลาสินี *ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ ชั้นที่ 1*
ทลายอธรรม 14 เล่มจบ
แผ่นดินยังกว้างปกสวยๆ+ลายเซ็นผู้เขียน
พวงชมพู ของ สี่มิตรเสมอใจ
ตำราโหราศาสตร์ (งานศพ *พระบิดาของพระราชินีสิริกิตติ์)
กระพรวนเลือด 4 เล่มจบ
ยอดนักบู๊ทะยานฟ้า 6 เล่มจบ
โฉมหน้าศักดินาไทย
จิตร ภูมิศักดิ์ ฉบับการ์ตูน
ฤทธิ์วิชชุม่วง 18 เล่มจบ
เลิศปฐพี 18 เล่มจบ ***ตำหนิ 2 เล่มค่ะ
เทพทวงวิญญาณ 18 เล่มจบ
วิมานวาสนา (16เล่มจบ)
เรื่องของคนรักหมา
หลายชีวิต
ประชุมบทละครดึกดำบรรพ์ ฉบับบริบูรณ์ (จัดพิมพ์ด้วยภาษาวิบัติ)
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดย ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร
แต่ง แปล ไวยากรณ์อังกฤษ โดย ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร
บทประพันธ์บทร้อยกรองและบทเพลง ของ \'\'ศุกรหัศน์\'\'
อนุสรณ์สมโภชพระธาตุจอมกิตติ
หนังสือรวมบทความ พระยาอินทรมนตรีศรีจันทรกุมาร (แอฟ. เอช. ไยลส์ จิลลานนท์)
กระบี่อาญาสิทธิ์ ภาคแรก พิมพ์ครั้งแรก 16 เล่มจบ พิมพ์ พ.ศ.2505
มังกรมรกต ภาค 2 ตอน จ้าวแผ่นดิน 8 เล่ม (ไม่จบ)
ชุมนุมเรื่องสั้นของ อัศนี พลจันทร์ คำตอบนั้นอยู่ที่ไหน -พิมพ์ครั้งแรก--
โลกอนาคต สถาบันสถาปนาแห่งที่สอง (Second Foundation)
อาสภมหาเถรานุสรณ์ (พระพิมลธรรม)
มโหสธชาดก สำนวนของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ ฯ
สุคตวิทัตถิวิธาน วิธีกำหนดคืบพระสุคต
สู่สำนักวาติกันและนิกสัน โดย สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
เรื่อง มัฏฐกุณฑลีชาดก
ปีศาจ
นามานุกรมพระเครื่อง
ปรมัตถโชติกา ฎีกามาลัยเทวสูตร (มาลัยเทพนิทาน) ฉบับโรงพิมพ์ไทย
ริมขอบฟ้า
เพชรพระอุมา ฉบับ สำนักพิมพ์หรรษา จบภาคแรก 24 เล่ม 6 ตอน หนากว่า 12000 หน้า รุ่นพิมพ์แรก พ.ศ.2524
พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี(จากหนังสืออภินิหารบรรพบุรุษ)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางจือ สุมนสุขภาร (จือ ลิมปิชาติ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่