เพลินจิตต์พิเศษเล่ม 9
เพลินจิตต์พิเศษเล่ม 12
ท่านกับหนังสือพิมพ์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางสง่า ชาญกลราวี
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์นายแพทย์ มงคล เครือตราชู ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
ดร.ไฮเซอร์ กับความช่วยเหลือของมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ต่อรัฐบาลไทย
วรกิจวิจารณานุสรณ์
ป่าหิมพานต์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแก้ว อัจฉริยกุล (แก้วฟ้า)
จุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ พระนามพระราชโอรส ธิดา และพระราชนัดดา
ถึงหญิงใหญ่
บทเจรจาลครอิเหนา ***พิมพ์ครั้งแรก
ตำนานเรื่องลครอิเหนา ***พิมพ์ครั้งแรก
รวมนานาสาระจากรายการวิทยุ \'\'ครอบจักรวาล\'\'
ชุมนุมบทประพันธ์ แม่ศรี (จากนักเขียนชั้นครู,นักการเมือง,การทหาร,การศาสนา)
จดหมายเหตุบันทึกประจำวันคุณพระปทุมเทวาภิบาล
เรื่องเที่ยวไทรโยค คราวสมเด็จพระราชปิตุลา บรมพงศาภิมุข เมื่อ พ.ศ.2464
ประวัติตระกูลทวีสิน หนังสือที่ระลึกครบ 150 ปี ตระกูลทวีสินในประเทศไทย
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี
พระราชหัตถเลขา เรื่องเสด็จประพาสลำน้ำมะขามเฒ่า
รวมเรื่องตลกคลาสสิคชุดใหม่เอี่ยมของ หยอย บางขุนพรหม
เที่ยวไปกับชาลี (Travels With Charley)
อยู่เหย้าประจำยาม
คนแซ่หลี (2เล่มชุด) พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
เกิดวังปารุสก์เล่ม 2 สมัยประชาธิปไตย
เกิดวังปารุสก์ เล่ม1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สิ่งพิมพ์คลาสสิค
ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย A Short history of Indonesia
ง่ายเหมือนสัจจะ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิตติยากร ต.จ.
Ten Lives of the Buddha: Siamese Temple Painting and Jataka Tales
ปัญหาชาวบ้าน เล่ม 1 แก้ปัญหาชาวบ้านระหว่างปี 2497-2500
เสน่ห์รส-น้ำมือนาง
ตุ๊กตาแก้ว
โลกียชน (TORTILLA FLAT)
นิบาตชาดก เล่ม 13 ปกิณณกนิบาต
ตำรับการครัวและอาหาร 2 เล่มชุด
อาหารประเภทของหวาน
เรื่องของม่าเหมี่ยว
เพื่อนร่วมตาย เพื่อนร่วมเหล่า เพื่อนร่วมรุ่น
ใครเป็นช้าย (หนังสือต้องห้าม)
ทะเบียนโบราณสถาน ในเขตหน่วยศิลปากรที่ ๑
บันทึกธรรม (พิมพ์ครั้งแรก)
พระประวัติ พระนิพนธ์ และภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ข้าพเจ้าได้เห็นมา (ภาค 2)
โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี (Apology , Crito)
เฮโรโดตัสประวัติศาสตร์ฉบับแรกของโลก*พิมพ์ครั้งแรก*
เด็กหญิงน็อนจัง หรือ เด็กหญิงน็อนจังกับลูกหมาจิ้งจอก (Koppepan wa Kitsune-iro)
ธรรมประทีป

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่