นิตยสารPRECIOUS Vol.8 1995
นิตยสารPRECIOUS Vol.11 1996
วาระสุดท้ายแห่งชีวิต จิตร ภูมิศักดิ์ *พิมพ์ครั้งแรก*
The Little Prince(ภาษาอังกฤษ)
นิตยสารPRECIOUS Vol.9 1996
นิตยสารPRECIOUS Vol.20 1997
นิตยสารPRECIOUS Vol.25 1997
นิตยสารPRECIOUS Vol.21 1997
เทพนิยายสกอต(Scottish Fairy Tales)
นิตยสาร ฅ คน
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น
อาหารรสวิเศษตำรับดั้งเดิม
ที่ระลึกงานฉลองครบรอบ 30 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรียงมาตรา พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2468
ลูกผู้ชาย
มารมนุษย์
สาวอีสานต้องซ่า !
พระอภัยมณีคำกลอนของสุนทรภู่ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ (2 เล่มชุด)**รุ่นปกแข็งพิเศษค่ะ
มือที่เปื้อนชอล์ก
จอมมายา (Masters of Deceit)
ขุนศึกเพลินจิตต์ เล่ม 7 (ใบหุ้มปกแท้)
ขุนศึกเพลินจิตต์ เล่ม 10 (ใบหุ้มปกแท้)
มฤตยูผยอง ( 2 เล่มจบ )
ขุนศึกเพลินจิตต์ เล่ม 11 (ใบหุ้มปกแท้)
ขุนศึกเพลินจิตต์ เล่ม 4 (ใบหุ้มปกแท้)
ตำราเพาะกายสากล
เจ้าฟ้าประชาธิปก(ภาคแรก)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันตรังสฤษฏ์
สงครามในประวัติศาสตร์ไทย
วัฒนธรรมสาร ฉบับพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 29 กันยายน 2493
วัฒนธรรมสาร ฉบับพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 29 กันยายน 2494
วัฒนธรรมสาร ฉะบับพิเศษ ในวันคล้ายวันสถาปนาสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ 29 กันยายน 2492
เกิดมาสวย ( 2 เล่มจบ )
แซมเปิล เพลินจิตต์ฉบับกระเป๋า ฉบับพิมพ์แจกฟรี ครั้งที่ 1
ยอดหญิงของไทย
หนังสือที่ระลึก งานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ 12 - 18 พฤษภาคม พ.ศ.2500
ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย(พร้อมกล่อง)
\'\' ประวัติจริงของ อาQ \'\' ฉบับภาพ
ชีวิตและงานของหลู่ซิ่น ตอนที่ 1
(ประวัติจริงของอา Q)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายแม้น อรจันทร์ ป.ม.,ท.ช.,ภ.ป.ร.
ภพอื่น เรื่องควรคำนึง
70 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำเนิดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หนังสือมหาวิทยาลัย ฉบับ 23 ตุลาคม 2520
เทิดเกียรติคุณ ท่านผู้หญิงแผ้ว สนิทวงศ์เสนี
อินโดจีน รัฐสมทบของสหภาพฝรั่งเศส รวบรวมโดย พ.อ.ทักษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ รวบรวมโดย นายร้อยเอก หลวงไพศาลบรรณพิทย์
จากสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ประชาธิปไตย(บางตอน) และ ธรรมมะ
จดหมายเหตุบันทึกประจำวันคุณพระปทุมเทวาภิบาล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสุภาพร กิตติขจร

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่