อยู่เหย้าประจำยาม
คนแซ่หลี (2เล่มชุด) พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
เกิดวังปารุสก์เล่ม 2 สมัยประชาธิปไตย
เกิดวังปารุสก์ เล่ม1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
สิ่งพิมพ์คลาสสิค
ประวัติศาสตร์การเมืองเวียดนาม
ประวัติศาสตร์อินโดนีเซีย A Short history of Indonesia
ง่ายเหมือนสัจจะ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์วิจิตรโฉม กิตติยากร ต.จ.
Ten Lives of the Buddha: Siamese Temple Painting and Jataka Tales
ปัญหาชาวบ้าน เล่ม 1 แก้ปัญหาชาวบ้านระหว่างปี 2497-2500
เสน่ห์รส-น้ำมือนาง
ตุ๊กตาแก้ว
โลกียชน (TORTILLA FLAT)
นิบาตชาดก เล่ม 13 ปกิณณกนิบาต
ตำรับการครัวและอาหาร 2 เล่มชุด
อาหารประเภทของหวาน
เรื่องของม่าเหมี่ยว
เพื่อนร่วมตาย เพื่อนร่วมเหล่า เพื่อนร่วมรุ่น
ใครเป็นช้าย (หนังสือต้องห้าม)
ทะเบียนโบราณสถาน ในเขตหน่วยศิลปากรที่ ๑
บันทึกธรรม (พิมพ์ครั้งแรก)
พระประวัติ พระนิพนธ์ และภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ข้าพเจ้าได้เห็นมา (ภาค 2)
โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี (Apology , Crito)
เฮโรโดตัสประวัติศาสตร์ฉบับแรกของโลก*พิมพ์ครั้งแรก*
เด็กหญิงน็อนจัง หรือ เด็กหญิงน็อนจังกับลูกหมาจิ้งจอก (Koppepan wa Kitsune-iro)
ธรรมประทีป
สูตรของเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น
ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2496
สวนสุนันทาในอดีต
ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากรุงสยาม
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
The Ramakien The Stone Rubbings of The Thai Epic
กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525
ตอบบาดหลวง
ทางชีวิต
เพื่อนนักศึกษาพระพุทธศาสนา
อดีตจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซำชุดดิน มุสตาฟา) กับ 4 จังหวัดภาคใต้
จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน ของ สมเด็จพระมหาสรณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศ อดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค)
ตำราดูลักษณะแมว กวนข้าวทิพย์ - พิธีพิรุณศาสตร์ ของวัดอนงคาราม
หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 11
หมอปลัดเล กับ กรุงสยาม และ มริกันหนแรก
ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชบัณฑิตยสภารวบรวม
สี่แผ่นดิน (2เล่มชุด) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สี่แผ่นดิน (ชุดแยก 4เล่มครั้งแรก และมีกล่อง) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
เส้นทางนักประพันธ์
ตำราพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว ฉบับดั้งเดิมของไทยเราแต่ครั้งสุโขทัยเปนราชธานี
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่