ชุมนุมชาวจันทบุรี พ.ศ. 2507
ราชประดิษฐ์ศิษยานุสรณ์ เล่มที่ 6 นวกะ 2499
งานสถาปัตยกรรม ของ ม.จ.สมัยเฉลิม กฤดากร
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2521
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2522
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2521
เปลี่ยนพื้น แปลงภาพ ปรับรูป ปรุงลาย (ชุดความรู้ศิลปะไทย จิตรกรรมฝาผนัง)
ปวงปรัชญาอินเดีย
การเมือง อุบายมารยา แบบมาคิอาเวลลี (MACCHIA VELLI) ของ พระเจ้าปราสาททอง
ฮวงจุ้ย:ศาสตร์และศิลป์แห่งการตกแต่งบ้าน (Interior Design wiht Feng Shui)
คดีธรรม - คดีโลก
นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศิลปะสะสม ธนาคารแห่งประเทศไทย ART COLLECTION BANK OF THAILAND
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเตือน พาทยกุล
ดั่งอาทิตย์เมื่ออุทัย : รวมบทกวีนิพนธ์และบทเพลงของ ทวีปวร
นิพพาน,โลกุตรภูมิ,การปฏิบัติกรรมฐาน
วิวัฒนาการนาฏยศิลป์ไทยในกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๓๒๕-๒๔๗๗
ไอ้พวกสุพรรณ สนทนาประสาลูกทุ่ง เปิดวงโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ
ศกุนตลา , มัทนะพาธา , ท้าวแสนปม และ บ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์ **พ.ศ.2495
คำหอม รวมคำรักจาก...
ชีวิต แปลโดย จจร. **พิมพ์ครั้งแรก
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ พนมรุ้ง ปราสาทหินสีชมพูบนยอดภูเขาไฟ
โอดิสซี *พิมพ์ครั้งแรก
เด็กกระป๋อง (Des Kind aus der Konservenbuchse)
รำลึกร้อยปี กรุงเทพมหานคร / สตีฟ แวน บีค และ จีรนันท์ พิตรปรีชา
ศิลปะสมัยลพบุรี ศ.ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงนิพนธ์
หนังสือที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7
พระราชบัญญัติศุลกากร
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงประกอบนิติสาร
วาสิฏฐีคำกลอน ร้อยกรองจากกามนิต ของเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป โดย ปสม จันทรากุล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระปรีชาวินิจฉัย ( ปรีชา ชาคร )
ที่ระลึกวันสถาปนากระทรวงการคลัง ครบปีที่ ๘๙
หนังสือที่ระลึกโอกาสครบรอบ 60 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด
ผู้ชนะสิบทิศ ( 7 เล่มชุด ) เสรี หวังในธรรม ถอดความเป็น ละครพันทาง
จดหมายรักยาขอบ ผลงานของ ยาขอบ (โชติ แพร่พันธุ์)**พิมพ์ครั้งแรก
แผ่นดินเลือด (Double Cross)
ความสำเร็จและความล้มเหลว
ยิว
สารวัตรใหญ่ ( 2 เล่มจบ )
เทพธิดาโรงแรม (พิมพ์ครั้งแรก)
2001 A Space Odyssey *1001 Books You Must Read Before You Die*
ขุนนางป่า พิมพ์ครั้งที่ ๒
นายขนมต้ม คนกล้านอกตำนาน
สเฟียร์ (Sphere)
กินหอมตอมม่วน
ปาฏิหารย์บันทึกรัก (The Notebook) เรื่องรักที่ทุกคนต้องอ่าน...
สามก๊กฉบับนายทุน ตอน โจโฉนายกตลอดกาล *พิมพ์ครั้งแรก
พระจันทร์เป็นสีเลือด ( ชุมนุมนิยายรัก )
หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพัว อนุรักษ์ราชมณเฑียร (พัว วัชโรทัย)
หนังสือที่ระลึก นายชิน โสภณพนิช ( ปกแข็ง )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่