โลกียชน (TORTILLA FLAT)
นิบาตชาดก เล่ม 13 ปกิณณกนิบาต
ตำรับการครัวและอาหาร 2 เล่มชุด
อาหารประเภทของหวาน
เรื่องของม่าเหมี่ยว
เพื่อนร่วมตาย เพื่อนร่วมเหล่า เพื่อนร่วมรุ่น
ใครเป็นช้าย (หนังสือต้องห้าม)
ทะเบียนโบราณสถาน ในเขตหน่วยศิลปากรที่ ๑
บันทึกธรรม (พิมพ์ครั้งแรก)
พระประวัติ พระนิพนธ์ และภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
ข้าพเจ้าได้เห็นมา (ภาค 2)
โสกราตีสและปัญหาเรื่องความดี (Apology , Crito)
เฮโรโดตัสประวัติศาสตร์ฉบับแรกของโลก*พิมพ์ครั้งแรก*
เด็กหญิงน็อนจัง หรือ เด็กหญิงน็อนจังกับลูกหมาจิ้งจอก (Koppepan wa Kitsune-iro)
ธรรมประทีป
สูตรของเว่ยหล่าง กับ ปาฐกถาเกี่ยวกับนิกายเซ็น
ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2496
สวนสุนันทาในอดีต
ธรรมเนียมราชตระกูลในกรุงสยาม และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ากรุงสยาม
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช
The Ramakien The Stone Rubbings of The Thai Epic
กระบวนพยุหยาตราชลมารค สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี พุทธศักราช 2525
ตอบบาดหลวง
ทางชีวิต
เพื่อนนักศึกษาพระพุทธศาสนา
อดีตจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซำชุดดิน มุสตาฟา) กับ 4 จังหวัดภาคใต้
จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน ของ สมเด็จพระมหาสรณะเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางพิศ อดิศักดิ์อภิรัตน์ (พิศ บุนนาค)
ตำราดูลักษณะแมว กวนข้าวทิพย์ - พิธีพิรุณศาสตร์ ของวัดอนงคาราม
หนังสือที่ระลึกงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 11
หมอปลัดเล กับ กรุงสยาม และ มริกันหนแรก
ประชุมโคลงสุภาษิตพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ และ พระบรมราชาธิบายเรื่องสามัคคี
ประชุมพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชบัณฑิตยสภารวบรวม
สี่แผ่นดิน (2เล่มชุด) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
สี่แผ่นดิน (ชุดแยก 4เล่มครั้งแรก และมีกล่อง) *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
เส้นทางนักประพันธ์
ทับหลังศิลปลพบุรี เล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนนาคบาศ , การพิจารณาบุคคลในทัศนะของโหราศาสตร์
ตำราพยากรณ์แบบเลข ๗ ตัว ฉบับดั้งเดิมของไทยเราแต่ครั้งสุโขทัยเปนราชธานี
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงขจรภะรตราชา ท.จ.ว.
ของดีในประวัติศาสตร์และโบราณคดี / นิทานโบราณคดีและประวัติศาสตร์
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ฉบับสมบูรณ์2เล่มจบ)
ชีวิตเหมือนฝัน (พิมพ์ครั้งแรก) ตำหนิ***
ศิลปวรรณคดีกับชีวิต
จากพิราบแดง สู่ พิราบเมิน
ภาพชีวประวัติมาดามซุนยัดเซ็น ซ่งชิ่งหลิงมณีของชาติ
หญ้าหอมและดอกไม้ร่วง
เรื่องจริงของอาคิว แปลโดย อภิวต
ภาษาภิรมย์ เล่ม 2
๖๐ ปีชัชวาลย์ (คงอุดม)
หนังสืออนุสรณ์ มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา) 2 เล่มชุด

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Sitemap หมวดหมู่