กบฎชาวนา วุฒิชัย มูลศิลป์ และ ธรรมนิตย์ วราภรณ์ บรรณาธิการ
แบบเรียนวรรณคดีไทยเรื่อง เวนิสวานิช (The Merchant of Venice)
เมืองทองหรือสุวรรณภูมิ โดย ขุนศิริวัฒนอาณาทร(พิมพ์ตามต้นฉบับเดิม)
ฆ่า วรรณกรรมเอกซิสตองเชียลลิสม์ ระหว่างซาตร์ กับ กามู
เพลิงโลกันต์
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพและงานทางปกครองของพระองค์
ว.ณประมวญมารค : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต
King Mongkut of Siam
จดหมายเหตุความทรงจำสมัยฝรั่งเศสยึดจันทบุรี
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ชีวิตทางการเมืองของ พ.อ.พระยาฤทธิอัคเนย์ ทหารเสือปฏิวัติ๒๔๗๕
คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดย พระธรรมไตรโลกาจารย์
รวมเหรียญ ร.5 อันสูงค่ายิ่งและเครื่องขัตติยราชูปโภค(พิมพ์ครั้งแรก)
เบ้าหลอมวีรชน (How The Steel Was Tempered) เล่มเดียวจบ
100 ปี คึกฤทธิ์ (100 ปี ชาตกาล หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช บุคคลสำคัญของโลก)
สิบปีในกองทัพแดง (My Nine Lives in The Red Army)
คลื่นลมวันวิวาห์ รวมเรื่องสั้นเลือกสรร หม่าเฟิงและคนอื่นๆ
น้ำตาสองเม็ด + ความหิวที่รัก (2เล่มชุด)
เรื่องวรรณคดีไทย
ฝันจริงของข้าพเจ้า,ฝันร้ายของข้าพเจ้า,10,000ไมล์ของข้าพเจ้า (3เล่มครบชุด)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย ฉบับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
อันตราคนี ผู้มีไฟไม่สิ้นสุด (Antigone)
เบื้องหลัง การสวรรคต ร.๘
สูจิบัตรวันนริศ
สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 15
สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 9
สูจิบัตร นิทรรศการศิลปกรรมครั้งที่ 7
ยอดนิทานเจ้าปัญญา
ทำบุญสามแบบ ของท่านพุทธทาสภิกขุ จิตตานุภาพ (ผลงานของ พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ)
กรลักษณ์ (กฤตลักษณ์เดิม) เล่ม ๒
สัตว์การเมือง
ประวัติการสัมพันธ์ระหว่างชาติไทยกับชาติจีน
ไซง่อน (Saigon) 2 เล่มชุด
กัมพูชาจากโศกนาฏกรรมสู่การคืนชาติ
รายงานถึง ฯพนฯ นายกรัฐมนตรี
ล่องไพร ฉบับนักเรียน เล่ม2 เมืองลับแล-เทวรูปชาวอินคา
ล่องไพร ฉบับนักเรียน เล่ม3 ป่าช้าช้าง-จามเทวี-จ้าวแผ่นดิน
สาวน้อยย่ำโลก รวมเรื่องสั้นของ ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ธรรมปริยาย ๔ เรื่อง
ประชุมปาฐกถา ของ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ รวมครั้ง ๒ พ.ศ.2472
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ขบวนเสรีจีน ผลงานของ สด กูรมะโรหิต
สู่ตะวันตก(Forward The Nation)
เพื่อนคุย (บทละคอนโทรทัศน์ เรื่อง ลูกคุณหลวง)
สี่แผ่นดิน *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* อนุสรณ์ คุณหญิงประเสริฐศุภกิจ (จำเริญ ไกรฤกษ์)
ชีวิต5แผ่นดินของข้าพเจ้า (ฉบับถูกฟ้องร้องและไม่ถูกตัดทอน)
นิตยสาร a day ปีที่ 1 ฉบับที่ 5
บ้านอุ้ม(ฉบับขึ้นบ้านใหม่ค่ะ) Vol.1 Oct 2003
ประชุมพงศาวดารภาคที่75ปราบเงี้ยวตอนที่1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Sitemap หมวดหมู่