อนุสรณ์ ดร.กร สุริยสัตย์ ประธานกรรมการ บริษัท โตชิบาไทยแลนด์ จำกัด
ครุฑ (GARUDA)จัดพิมพ์สองภาษา ไทย - English-
สถาปัตยศิลป์ โดย พระมหาภักดิ์ อตฺถกาโม ป.ธ.๘ วัดทองนพคุณ
พงศาวดารจีน เลียดก๊ก เรื่องวงศ์จิว เล่ม 1
หลังฉากนาซี โดย ฮันส์ มูลเลอร์ (ผู้เป็นฮิตเล่อร์ตัวปลอม)
กิฟท์แม็กกาซีน (Gift Magazine)เล่ม 9
กิฟท์แม็กกาซีน (Gift Magazine)เล่ม 13
กิฟท์แม็กกาซีน (Gift Magazine)เล่ม 18
แคนดี้ไมมีแองเจิ้ล เล่ม 1
เชอร์ล๊อกโฮลมส์ในชีวิตจริง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี
ความคิดเกี่ยวกับปัญหาชีวิตบางข้อ
มหาบรรพตไกลาส
สารานุกรมเพลงพี้นบ้านภาคกลาง เอนก นาวิกมูล
คนบ้านตาด
เดนชีวิต (The Life of a Useless Man)
แนวทางการต่อสู้ของ นักเรียน นิสิต นักศึกษา
เพื่อการศึกษาใหม่
นิยายงิ้วปักกิ่งสมัยใหม่ พิชิตเขาเวยหู่ซานด้วยกลยุทธ์
ซ้ายทารก
ความทรงจำ ที่ทรงค้างไว้ ๕ ตอน
รักเร้นในโลกคู่ขนาน(Sputnik Sweetheart)
ของจริงในฝ่ามือ แต่งโดย พระมหาบรรจง อุจจเดชกุล
ผู้เปลี่ยนแปลงโลก
โลกเร้นลับของ อาเธอร์ ซี.คล้าร์ก (Arthur C. Clarke\'s Mysterious World)
ความคิดแหวกแนวของไทย จิตร ภูมิศักดิ์ และโฉมหน้าของศักดินาไทยในปัจจุบัน
โลกธาตุ
Love\'s Picture Book:Exotic Horizons
Love\'s Picture Book:Eroticism In a New Light
Love\'s Picture Book:From The Days of Classic Greece Until The French Revolution
Love\'s Picture Book:From The French Revolution To The Present Time
โสณนันภชาดก,สุวัณณสามชาดก,จันทคาธชาดก
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมราชวงศ์อายุมงคล โสณกุล ต.จ.
สูจิบัตรการอภิปรายเรื่องลุ่มน้ำเจ้าพระยาสมัยโบราณ
สูจิบัตรนิทรรศการโบราณคดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๑๑
เรื่องประดิษฐานพระสงฆ์สยามวงศ์ในลังกาทวีป
ประชุมพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระวันรัต (เผื่อน ติสสทตโต ป.9)
คุณลักษณะพิเศษแห่งพระพุทธศาสนา หนังสืออนุสรณ์ นายสุชีพ ปุญญานุภาพ
บทละครเรื่องเงาะป่า ฉบับมีรูปภาพ (พิมพ์แบบเรียนครั้งแรก)
ประวัติศาสตร์จีน
ไทย หรือ ชนชาติไทย (The Tai Race - The Elder Brother of the Chinese)
ชมช่อมาลตี
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 231
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 182 ปีที่ 16 เดือน ตุลาคม 2543
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2535
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 159 ปีที่ 14 เดือน พฤษภาคม 2541
สมุดภาพมรดกแผ่นดิน 2548 (ไดอารี่) ชุดตาลปัตร
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางแอบ อรสุมพลาภิบาล บุนนาค
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางแอบ อรสุมพลาภิบาล บุนนาค
ตำราปรุงอาหารจีน เล่ม ๑ เรียบเรียงโดย พ่อครัวไทย พ.ศ.๒๔๗๔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่