ชุดเฟื่องนคร ของ \'รงค์ วงษ์สวรรค์ -เมษายนรวี แรกจำหน่าย เมษายน 2513
กรกฎาคม โกเมน
ความเห็นแย้งคำพิพากษากรณีสวรรคต
กรณี ร.๘ สวรรคต
ในหลวงและสมเด็จพระราชชนนีไม่ทรงเชื่อว่าปรีดีฯสมคบปลงพระชนม์ ร.8
ระย้า ตอน ศึกซามูไร
แล้งเข็ญ
อีสาน ; ความจริงที่ขมขื่น
จิ๋นซีฮ่องเต้ ( 3 เล่มจบ )
ตำนานเรื่องเครื่องโต๊ะและถ้วยปั้น
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิง ประโลมจิตร ไชยันต์
ศิลปกรรมไทย:พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง
พจนานุกรมสถาปัตยกรรม และ ศิลปเกี่ยวเนื่อง(พิมพ์ครั้งแรก)
ตำรับรักจากอินเดีย
มติคณะรัฐมนตรี สมัย คุณทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านผู้หญิงพรพรรณ ทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์
อนุสรณ์ คุณหญิงเผชิญ อรรถยุกติ
ประชุมปาฐกถา
รัฐกับการปฏิวัติ (The State and Revolution) *หนังสือต้องห้าม*
พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย
ข้อคิดจากวรรณคดี (Reflections form Literature)
หลักไทย โดย ขุนวิจิตรมาตรา
จนฺทปชฺโชตเถรปูชา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
ประวัติคำกลอนสุนทรภู่
พระของชาวบ้าน ๑๔ ปราชญ์พระป่า
วันสวรรคต ของ ๖๖ กษัตริย์ไทบ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ข้าวไพร่-ข้าวเจ้า ของชาวสยาม
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวม 2 หมวด
การไปเยือนภาคอีสานของข้าพเจ้า
คณะสงฆ์รามัญในประเทศไทย
จดหมายสองพี่น้อง (พระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเอง)
ประวัติย่อพระธาตุพนม
กาพย์มหาชาติ
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่องอริยทรัพย์
ทิศ ๖ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก -ได้รับรางวัลพระราชทานชั้นที่ 1-
อบายมุข ๖ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก -ได้รับรางวัลพระราชทานชั้นที่ 1-
มหาชาติคำหลวงฉบับสมบูรณ์ ๑๓ กัณฑ์ (ฉบับมีภาพ)
ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา หนังสืออนุสรณ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)
ตำนานอาจารย์ดูลย์
ลัทธิและนิกาย
ลางรัก (เล่มเดียวจบ)
เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน (ตอนต่อจากฉบับหอสมุดแห่งชาติ)
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่องขุนช้างขุนแผน **พิมพ์ครั้งแรก
เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายด่วน บุนนาค จ.ช.,จ.ม.
ปราสาทโมฬี ( 2 เล่มจบ )
อัตชีวประวัติ พระยาอนุมานราชธน
สวรรค์เบี่ยง ( 2 เล่มจบ )
ตำราอาหารประจำวัน โดย สุภรณ์ พจนมณี

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่