ทหารเรือกบฏแมนฮัตตัน
ตลิ่งสูงซุงหนัก **หนังสือรางวัลซีไรต์**
ตำนานไปรษณีย์ไทย พ.ศ.๒๓๗๙-๒๔๘๖ (A Study of Thai Mail 1836-1943)
ขุนศึก เล่ม 7 ผลงานของ ไม้ เมืองเดิม (ก้าน พึ่งบุญ ณ อยุธยา)
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดประวัติศาสตร์ - โบราณคดี เล่มที่ 4 เรื่องของชาติไทย
งานนิพนธ์ชุดสมบูรณ์ หมวดสุภาษิต เล่มที่ 2 เรื่อง โลกนีติไตรพากย์
อุดมคติเพื่อสังคม
มหาเวสสันดรชาดก ฉบับ 13 กัณฑ์
นาวิกศาสตร์ ฉบับรวมเล่ม ปีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2473-74 (รัชกาลที่7)
หนังสือพิมพ์กสิกร ปีที่ 27 เล่ม 4 พ.ศ.2497
หนังสือพิมพ์กสิกร ปีที่ 25 เล่ม 4 พ.ศ.2495
หนังสือพิมพ์กสิกร ปีที่ 24 เล่ม 4 พ.ศ.2494
หนังสือตำรวจ ปีที่ 22 เล่มที่ 6 พ.ศ.2496
หนังสือตำรวจ ปีที่ 21 เล่มที่ 1 พ.ศ.2494
หนังสือตำรวจ ปีที่ 20 เล่มที่ 15 พ.ศ.2494
หนังสือตำรวจ ปีที่ 25 เล่มที่ 22 พ.ศ.2499
หนังสือตำรวจ ปีที่ 21 เล่มที่ 9 พ.ศ.2495
หนังสือตำรวจ ปีที่ 20 เล่มที่ 12 พ.ศ.2494 (ฉบับพิเศษ)
ทนายชาวบ้าน (ฉบับปฐมฤกษ์)
Thailand Illustrated No.195
หน้าที่ของแม่เรือน พ.ศ.2477
เกร็ดความรู้ (หลากหลายมากๆค่ะ)
ข้าคือหุ่นยนต์1 (I , Robot)
ตำราอาหารไทยโดย คุณหญิงโฉมศรี วินิจฉัยกุล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันโท นายแพทย์ พระแสนพลรักษ์(ชื่น อัมพุนันทน์)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ท.ทอง ภูมิสวัสดิ์
ประชุมกฏหมายไทย กฏหมายตรา 3 ดวง ฉบับเรียงพิมพ์
บรรณานุสรณ์ นายเอก วีสกุล
การเดินเรือพาณิชย์ ในประเทศไทย เรียบเรียงโดย เอก วีสกุล
รวมเรื่องเกี่ยวกับญวนและเขมรในสมัยรัตนโกสินทร์(รัชกาลที่ 1 ถึง รัชกาลที่ 4)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พันตรีเอก บุนนาค จ.ม.
แบคคัส (ดาวโสม) และ ปฏิทินดาวเนปจูน,พลูโต (ปรับให้เข้ากับคัมภีร์สุริยยาตร์)
หนังสือที่ระลึกในการพระราชกุศลอภิลักขิตสมัยคล้ายวันเสด็จสวรรคต
เที่ยวจีนแดง
เที่ยวจีนแดง
พระมาลัยคำหลวง นิพนธ์ เจ้าฟ้าธรรมธิเบศร (กุ้ง)
วีรบุรุษเมืองใต้
ต้อยติวิด (พิมพ์ครั้งแรก)
การแต่งงานในทัศนะใหม่ (Open Marraige)
เมียหลวง (The First Wife) พ.ศ.2478
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 7 เล่มที่ 46 พ.ศ.2522
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 6 เล่มที่ 37 พ.ศ.2521
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 6 เล่มที่ 10 พ.ศ.2521
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 6 เล่มที่ 12 พ.ศ.2521
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 7 เล่มที่ 1 พ.ศ.2522
แมน สาระบันเทิงสำหรับผู้ชาย ปีที่ 9 เล่มที่ 70 พ.ศ.2524
แมน ปีที่ 10 เล่มที่ 84
โลกมายา ของ อารีย์ (อารีย์ นักดนตรี)
ศึกละแวก
ทัศนานุสรณ์ (เรื่องศึกละแวก)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่