ธนบัตรไทย ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในเอเชีย พ.ศ.2484-2488
การตีความความเป็นจริงในกวีนิพนธ์และจิตรกรรมเซอร์เรียลิสต์ในฝรั่งเศส ค.ศ.1919-1969
มัสยา เล่ม 10
มัสยา เล่ม 9
มัสยา เล่ม 8
มัสยา เล่ม 7
มัสยา เล่ม 6
มัสยา เล่ม 3
มัสยา เล่ม 1
ชีวิตอมตะ
นิทานร้อยบรรทัดเล่ม3 เรื่องครูที่รักเด็ก ชั้นประถมปีที่ 4
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ม.จ.อัปภัศราภา เทวกุล ท.จ.,รัตน.ภปร.๓
พล นิกร กิมหงวน ชุดวัยจี้เส้น ฉบับแท้จริง รวม 3 ตอนค่ะ
พล นิกร กิมหงวน ตอนใหม่ ริโออาโก
รัฐฉาน ประวัติศาสตร์และการปฏิวัติ
พล นิกร กิมหงวน ตอน ไพรทมิฬ และ มือปืนพิการ
เฒ่าโลกีย์
วีรบุรุษสำราญ ( 2 เล่ม ชุดบรรจุกล่องแข็ง )
นำเที่ยวกรุงศรีอยุธยา (พิมพ์ครั้งแรก)
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ๒๐๐ ปีสุนทรภู่
ยอดธง ทับทิวไม้ เขียน สาหัสนิยายชุด ชุ่ย,เพียบพูนด้วยเล่ห์,โง่,และแสนทราม
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ สุโขทัยไม่ใช่ราชธานีแห่งแรกของไทย
ศิขริน-เทวินตา ( 2 เล่มจบ )
จุฬาตรีคูณ (เล่มเดียวจบ) พร้อมเนื้อเพลง
มนต์มายา
จ้าวแผ่นดิน
พุทธศาสนสุภาษิต คำโคลง
ว่าด้วยมิตรหรือเพื่อน สมเด็จฯ กรมพระยาเทววงศวโรปการ ทรงแปลมาจากหนังสือปเลโต
ความทรงจำจากพระพุทธเจ้าหลวง (บรรจุกล่อง)
แว่นธรรมวินัย โอวาทของสมเดจพระพุทธโฆษาจารยวัดเทพศิรินทราวาส
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์
หนังสือประพันธ์ภาสิต
กามนิต(ภาคสมบูรณ์)
วารสาร ภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๓
วารสาร ภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๘ ฉบับพิเศษ
วารสาร ภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๑
วารสาร ภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๒
บทความเกี่ยวกับปัญหาการขอดินแดนคืน พ.ศ.2483
อุทาหรณ์ในประวัติศาสตร์ ของ กรมยุทธศึกษาทหารบก
รวมเรื่องเอกของรพินทรนาถ
ตะวันออกกลางแดนวิกฤต
เสืออากาศเยอรมัน สารคดีเพื่อความรู้และความบันเทิง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางบุญศรี โสภณพนิช ป.ม. ( 2 เล่ม )
เพลงขบถ
ไฟศิลป์(Mistrel, Daughter)
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ คนไทยไม่ได้มาจากไหน
ประชุมศิลาจารึกภาคที่ ๒ จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ ศ.ยอช เซเดส์ ชำระและแปล
ชุมนุมตำรากลอนฉบับหอพระสมุดวชิรญาณ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระวันรัต (เฮง เขมจารี)
ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น(บทวิเคราะห์)โสเครตีส

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่