ประชุมปาฐกถา
รัฐกับการปฏิวัติ (The State and Revolution) *หนังสือต้องห้าม*
พระบรมราโชวาทกับวชิราวุธวิทยาลัย
คลั่งเพราะรัก
ฤทธีราชินีสาว
ข้อคิดจากวรรณคดี (Reflections form Literature)
หลักไทย โดย ขุนวิจิตรมาตรา
จนฺทปชฺโชตเถรปูชา
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ ม.ว.ม., ป.ช., ท.จ.ว.
ประวัติคำกลอนสุนทรภู่
พระของชาวบ้าน ๑๔ ปราชญ์พระป่า
วันสวรรคต ของ ๖๖ กษัตริย์ไทบ
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ ข้าวไพร่-ข้าวเจ้า ของชาวสยาม
ชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวม 2 หมวด
การไปเยือนภาคอีสานของข้าพเจ้า
คณะสงฆ์รามัญในประเทศไทย
จดหมายสองพี่น้อง (พระนิพนธ์ของพระองค์ท่านเอง)
ประวัติย่อพระธาตุพนม
กาพย์มหาชาติ
หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก เรื่องอริยทรัพย์
ทิศ ๖ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก -ได้รับรางวัลพระราชทานชั้นที่ 1-
อบายมุข ๖ หนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก -ได้รับรางวัลพระราชทานชั้นที่ 1-
มหาชาติคำหลวงฉบับสมบูรณ์ ๑๓ กัณฑ์ (ฉบับมีภาพ)
ศาสนวงศ์ หรือ ประวัติศาสนา หนังสืออนุสรณ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โสม ฉนฺโน)
ตำนานอาจารย์ดูลย์
วารสาร อ.ม.ธ.ฉบับ 10 ธันวาคม
ลัทธิและนิกาย
ลางรัก (เล่มเดียวจบ)
เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน (ตอนต่อจากฉบับหอสมุดแห่งชาติ)
หนังสือส่งเสริมการอ่านระดับประถมศึกษา เรื่องขุนช้างขุนแผน **พิมพ์ครั้งแรก
เสภาเรื่อง ขุนช้าง-ขุนแผน ฉบับหอสมุดแห่งชาติ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายด่วน บุนนาค จ.ช.,จ.ม.
ปราสาทโมฬี ( 2 เล่มจบ )
อัตชีวประวัติ พระยาอนุมานราชธน
สวรรค์เบี่ยง ( 2 เล่มจบ )
ตำราอาหารประจำวัน โดย สุภรณ์ พจนมณี
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ครูเพทาย อมาตยกุล ป.ช.,ป.ม.,ต.จ.ว.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประภัสสร เสวิกุล ท.ช.,ท.ม.,จ.ภ.
ดอกไม้ของชาติ จากเวทีความงามสู่เวทีชีวิต
มณีสวาท ( 3 เล่มจบ )
อุบัติเหตุ ( 2 เล่มจบ )
เด็กห้องแถว
วิจารณ์หนังทัศนะใหม่ (feminist criticism)
เมื่อหัวใจผมเต้นครบ๒,๒๗๐,๕๙๒,๐๐๐ครั้ง
จินดามณี เล่ม1-2
เล่าเรื่องในไตรภูมิ
บันทึกสมาคมวรรณคดี เล่มที่ 1-5 (5ฉบับ)
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล,พระราชนิยมในรัชกาลที่ 6
จดหมายจากเมืองไทย หนังสือรางวัล Seoto (ฉบับ ภาษาเยอรมัน)
จักจดจำไปชั่วนิรันดร์ นายกฯ โจว เอิน ไหล

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Sitemap หมวดหมู่