ชีวประวัติย่อ ของ นายปรีดี พนมยงค์ (รัฐบุรุษอาวุโส)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.(ปลัดฮิ)
แผนที่ ๗๑ จังหวัด พร้อมด้วยประวัติ (Map of seventy-one provinces Thailand)
อี้จิง เซียมซีวิทยาศาสตร์
ประวัติพระเครื่องพระหูยานลพบุรี และ พระท่ากระดาน เรียบเรียงโดย ประชุม กาญจนวัฒน์
หลวงปู่ฝากไว้
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เทศาภิบาล
วารสารเมืองโบราณ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2517
วารสารโบราณคดี ARCHAEOLOGY ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสารโบราณคดี ฉบับปฐมฤกษ์
พระราชหัตถเลขาภาษาอังกฤษในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โคลงโสฬสไตรยางค์ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายงานจัดการศึกษา และ การพระศาสนา กับ กวีนิพนธ์ ของท่านเจ้าคุณพระรัตนธัชมุนี
ฟากสวนสีชมภู (8 เล่มจบ)
ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ เล่ม ๒ รัชกาลที่ ๔ - พ.ศ.๒๔๗๕
สมเด็จพระวันรัตสมัยรัตนโกสินทร์
ประชุมพงศาวดารภาค ๔๕ รวมจดหมายเหตุเรื่องทูตไทยไปประเทศอังกฤษ เมื่อ พ.ศ.๒๔๐๐
เสด็จฯดอย จดหมายเหตุรายวันคราประทับภูพิงคราชนิเวศน์เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๑๓
อนาลโยวาท อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล(เล่มเล็ก)
แด่นักศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ (Temples and Elephants)
ข้อมูลจากอดีต (ขจร สุขพานิช) **ปกอ่อน
ฝรั่งในศิลปะไทย
สมุดภาพแสดงเครื่องแต่งกายตามสมัยประวัติศาสตร์และโบราณคดี **พิมพ์ครั้งแรก
นำชมโบราณสถานวัตถุสถานในจังหวัดขอนแก่น นางจิรา จงกล เรียบเรียง
บ้านดอนตาเพชร
ร้อยแปด (ที่) กรุงเทพฯ
ชุดเมืองประวัติศาสตร์ : เขาพระวิหาร
ฟ้าบ่กั้น (หนังสือดี ๑๐๐ เล่ม) ฉบับครบรอบ 40 ปี
มาดเกี้ยว *พิมพ์ครั้งแรก*
ประวัติกระทรวงกลาโหม ปืนใหญ่โบราณหน้ากระทรวงกลาโหม
กบฏนายสิบ
เปิดบันทึกชีวิต...พระประศาสน์พิทยายุทธ
พม่ารบไทย-ว่าด้วยการสงครามระหว่างไทยกับพม่า
การเมืองเรื่องสถาปนาพระจอมเกล้าฯ ผลงานของ เทอดพงศ์ คงจันทร์
เสียมกุกกองทัพสยามที่ปราสาทนครวัดเป็นใคร มาจากไหน ไทย ลาว หรือ ข่า
ผีในล้านนา ผลงานของ มาลา คำจันทร์
เคนยาซาฟารี
ทุ่งโล่งและดงดิบ ๒
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ พระราชประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เส้นทางเดินทัพ (พม่าตีไทย)
ประวัติย่อ ศิลปะลังกา ชวา ขอม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เรืองศักดิ์ กันตะบุตร
หนังสือที่ระลึก พิธีเปิด พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน พ.ศ.๒๕๔๔
ศึกอินโดจีน กรณีพิพาทไทย กับ อินโดจีน ฝรั่งเศส พ.ศ.2483
เสบียงสนามแห้ง เรียบเรียงโดย อมร ภูมิรัตน
เจ้าเพ็ชราช บุรุษเหล็กแห่งพระราชอาณาจักรลาว
พระสมุทรเจดีย์ พระคู่เมืองสมุทรปราการ
กาญจนาภา

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่