สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
นิทานไทยแสนสนุก
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ,อุณรุทร้อยเรื่อง,ระเด่นลันได
ตำราลีลาศ สากลนิยม เรียนด้วยตนเอง
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เตื้อง สนิทวงศ์ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗
โป๊ยเซียน ไม้ดอกเสี่ยงทาย ไม้แห่งโชคลาภ
แบบเรียนพูดมะลายู กรมศึกษาธิการ
วิธีพับผ้าเช็ดหน้า (ปกวาดโดยครูเหม เวชกร)
คู่มือการสอนวิชาหัตถศึกษาหญิง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
นิทานชาวบ้าน ภาคที่ 2
นิทานชาวบ้าน โดย นักเล่าชาวท้องถิ่น
พิธีแต่งงาน และ การครองเรือน
อิเหนา ฉบับแปลจากต้นฉบับภาษามะลายู
ไวพจน์ประพันธ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ลิลิตนารายน์สิบปาง(รุ่นมี Jacket)
เทวดาฝรั่ง
ลัทธิ ธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)
พระราชประเพณี และ ประเพณีชาวบ้าน
ตำราสอดไหม และวิธี ประดิษฐ์ไส้ไก่ ของ มณีวรรณ
ตำราถักนิตติ้ง ของ มณีวรรณ ( เล่ม 1 )
วิธีถักนิตติ้ง โดย พ.ช.พ. พันตรี หม่อมเจ้า ธานีเลิกสงัด ชุมพล ทรงถ่ายภาพประกอบ
ตำราประดิษฐ์ดอกไม้ ในวรรณคดี
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย
Holiday Time in Thailand Vol.2 No.2 Feb. 1961
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2506
ปฐมเหตุของการสร้างพระบัวเข็ม
ต้นตอของละคร,ละครดึกดำบรรพ์และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
เกมสุดท้าย (Fools Die) 2เล่มจบ
โลกวลี ปฐมฤกษ์ ฉบับพิเศษรวมเล่ม 1-5
พระมหาสมณวินิจฉัย
ศราทธพรตเทศนา
พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (เล่มหลัก)
หนังสือที่ระลึก นายชิน โสภณพนิช
รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา (A Streetcar Named Desire) **พิมพ์ครั้งแรก
โอลด์ เยลเลอร์ เพื่อนยาก (Old Yeller)
ตามรอยตีน
พรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญ ฉายเหมือนวงศ์
ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( 10 เล่ม )
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเฉนียน บุณยเกียรติ
ความคิดทางการเมืองจากเปลโตถึงปัจจุบัน (Political Thought : from Plato to the Present)
พงศาวดารลาว
พระราชพงศาวดารเขมร
ประวัติศาสตร์ไทย พ.ศ.๑๖๐๐ - ๒๓๑๐

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่