กำสรวลศรีปราชญ์-นิราศนรินทร์
คนไม่รู้หนังสือ
หนังสือ COURT ข่าวราชการเจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง (2เล่มชุด)
อิหร่าน(เปอรเชีย) กับงานฉลอง 2500 ปี บันทึกของ ม.จ.หญิง พูนพิศมัย ดิศกุล
ลิลิตนารายน์สิบปาง พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชุมนุมพระนิพนธ์ของท่านวรรณฯ
ลิลิตยวนพ่าย กับ ลิลิตเพชรมงกุฎ
ตีนติดดิน รวมบทความและปาฐกถาของ ส.ศิวรักษ์
Interpretative Translations of Thai Poets
วรรณกรรมพินิจเชิงจิตวิทยา
อีสาน ๑ ศาสนา และ วรรณกรรมนิยมในท้องถิ่น
ตำรับแกงไทยและเทศ ( ฉบับปรับปรุงใหม่ )
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่เข็ม เพ็งปาน
ศราภัยตาย...
วันวานที่ผ่านไป ...
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางสาวอุไรวรรณ อมาตยกุล บ.ม.
นิตยสารศิลปากร ปีที่ 28 เล่ม 4
ชีวิตนอกวัง เล่มที่ 2 (พิมพ์ครั้งแรก)
ชีวิตนอกวัง เล่มที่ ๑
วิถีแห่งเต๋า หรือ คัมภีร์เต๋าเต็กเก็งของปราชญ์เหลาจื๊อ
ความหวัง (Great Expectations)
ชีวิตนอกวัง เล่มที่ 11 **พร้อมลายเซ็นท่านผู้เขียน
ถึงหญิงใหญ่
เกิดวังปารุสก์ เล่ม1 สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์
นิทานเวตาล *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 123 พ.ศ.2514
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 131 พ.ศ.2514
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 120 พ.ศ.2514
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 126 พ.ศ.2514
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 13 ฉบับที่ 664 พ.ศ.2524
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 10 ฉบับที่ 507 พ.ศ.2521
นิตยสารฟ้าเมืองไทย ปีที่ 3 ฉบับที่ 116 พ.ศ.2514
จดหมายเหตุสภาสตรีแห่งชาติฯ ฉบับที่ ๒๑
จดหมายเหตุสภาสตรีแห่งชาติฯ (ปกแข็ง)
นิตยสาร เสรีภาพ ฉบับที่ 100
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวิไลโชติธนการ จ.ช. (วิไล ศรโชติ)
เจ้าฟ้าทหารเรือ (พิมพ์ครั้งแรก)
พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ (9 รัชกาล) ชุดปกแข็ง บรรจุกล่องผ้าอัด
พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข (รุ่นปกอ่อน) 3 เล่มบรรจุกล่อง
บาปของนักบุญ (Father Surgius)
หิ่งห้อย (พิมพ์ครั้งแรก)
สมานมิตร\'17 ศึก\' หนังสือประจำปีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พุทธศักราช 2517
คอรัปชั่นในประเทศไทย
ลูกผู้ชาย
เรื่องเกี่ยวกับทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่1
สาส์นสมเด็จภาค19
เสด็จพระราชดำเนินปากีสถานสหพันธรัฐมลายา พ.ศ.2505
โลกทิพย์ ภาค 1 (Life in The World Unseen)
Legends in Thai Money (ตำนานในเงินตราไทย)
พระบารมีปกเกล้า

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่