นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 140 ๒๐ปี ๖ ตุลา ๑๙
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 133 ปีที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ.2539
มรดกลาว
เจ้าชีวิต
สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย
นิทานไทยแสนสนุก
บทละครเรื่องรามเกียรติ์ และ บ่อเกิดรามเกียรติ์
บทละครเรื่อง พระมะเหลเถไถ,อุณรุทร้อยเรื่อง,ระเด่นลันได
ตำราลีลาศ สากลนิยม เรียนด้วยตนเอง
อนุสรณ์ ๑๐๐ ปี ม.ร.ว.เตื้อง สนิทวงศ์ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๒๗
โป๊ยเซียน ไม้ดอกเสี่ยงทาย ไม้แห่งโชคลาภ
แบบเรียนพูดมะลายู กรมศึกษาธิการ
วิธีพับผ้าเช็ดหน้า (ปกวาดโดยครูเหม เวชกร)
คู่มือการสอนวิชาหัตถศึกษาหญิง งานประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง
นิทานชาวบ้าน ภาคที่ 2
นิทานชาวบ้าน โดย นักเล่าชาวท้องถิ่น
พิธีแต่งงาน และ การครองเรือน
อิเหนา ฉบับแปลจากต้นฉบับภาษามะลายู
ไวพจน์ประพันธ์ ของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
ลิลิตนารายน์สิบปาง(รุ่นมี Jacket)
เทวดาฝรั่ง
ลัทธิ ธรรมเนียมต่างๆ (เล่มจบ)
พระราชประเพณี และ ประเพณีชาวบ้าน
ตำราสอดไหม และวิธี ประดิษฐ์ไส้ไก่ ของ มณีวรรณ
ตำราถักนิตติ้ง ของ มณีวรรณ ( เล่ม 1 )
วิธีถักนิตติ้ง โดย พ.ช.พ. พันตรี หม่อมเจ้า ธานีเลิกสงัด ชุมพล ทรงถ่ายภาพประกอบ
ตำราประดิษฐ์ดอกไม้ ในวรรณคดี
สารานุกรมไม้ประดับในประเทศไทย
Holiday Time in Thailand Vol.2 No.2 Feb. 1961
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 1 ฉบับที่ 12 เดือน สิงหาคม 2504
อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 เดือน สิงหาคม 2506
ปฐมเหตุของการสร้างพระบัวเข็ม
ต้นตอของละคร,ละครดึกดำบรรพ์และปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์
เกมสุดท้าย (Fools Die) 2เล่มจบ
โลกวลี ปฐมฤกษ์ ฉบับพิเศษรวมเล่ม 1-5
พระมหาสมณวินิจฉัย
ศราทธพรตเทศนา
พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (เล่มหลัก)
หนังสือที่ระลึก นายชิน โสภณพนิช
รถรางคันนั้นชื่อปรารถนา (A Streetcar Named Desire) **พิมพ์ครั้งแรก
โอลด์ เยลเลอร์ เพื่อนยาก (Old Yeller)
ตามรอยตีน
พรรณไม้พระตำหนักสวนปทุม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายจรูญ ฉายเหมือนวงศ์
ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ( 10 เล่ม )
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายเฉนียน บุณยเกียรติ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่