ลูกผู้ชาย - ไทย !
พล นิกร กิมหงวน สนพ.แสงดาว รวม 9 ตอน
หลวงตา เล่ม 1,2,3,4
บันทึกของประยูร
ที่ระลึกในงานฌาปนกิจ คุณพวงทอง เจริญรัฐ
ย่ำอดีต:พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกับงานกู้อิสรภาพของชาติไทย( 2 เล่มชุด )
ที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก (พิเศษ) แย้ม ประพัฒน์ทอง
พระหล้า เขมปตฺโต วัดบรรพตคีรี (ภูจ้อก้อ)
ที่ระลึก 76 ปี พระเทพกิตติเมธี (โนรี ธีโร ป.ธ.๕) อดีตเจ้าอาวาสวัดอาษาสงคราม พ.ศ.2549
ศตวรรษอัสสัมชัญ อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี เล่ม 1
ศาสนาและศีลธรรม ( Religion and Morality)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายชำนาญ ยุวบูรณ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.,ภ.ป.ร.๓
คำให้การชาวกรุงเก่า,คำให้การขุนหลวงหาวัดและพระราชพงศาวดารกรุงเก่า
เกิดวังปารุสก์ ( เล่ม ๓ ) **เล่มที่ไม่ได้รับการรวมพิมพ์อีกเลยในครั้งหลังๆค่ะ
เกิดวังปารุสก์ ( เล่ม ๒ )
เพลงไทยตามนัยประวัติ ผลงานของ ครูเงิน
ดุริยสาส์น หนังสืออนุสรณ์ นายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ
ศิลปกรรมปริทรรศน์ ปี่ที่ ๒ เล่มที่ ๒
นิทานไทย คุณตาคุณยายเล่าไว้
อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
พระโพธิสัตว์ ภิญโญ ทัศนะพยัคฆ์ เรียบเรียง
เรื่องฉากลายรดน้ำในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระนารายณ์ บรรทมสินธุ์
เรื่องเอกของข้าพเจ้า รวม ๙ เรื่อง ๙ รส ๙ ปากกา
รอยต่อของกาลเวลา
สองทศวรรษในดงขมิ้น **พิมพ์ครั้งแรก
เจ้าฟ้า
รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ปากกาบางกอก รวมเรื่องหลากรสจากนักเขียนที่รู้จักกันดี
บ่วงหงส์ ผลงานของ กิ่งฉัตร (ปาริฉัตร ศาลิคุปต)
หนังสืออนุสรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์
ช่างสิบหมู่ ศิลปกรรมไทยโบราณ
หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง ฉบับสมบูรณ์
ฮวนนั้ง
กามนิต(ภาคสมบูรณ์) **มีภาพประกอบ พร้อมด้วยอภิธานศัพท์ กว่า 100 หน้า
เจนแอร์ โดย Charlotte Bronte -Retold by Margery Green-
เขียนไว้เมื่อเป็นไม้ใกล้ฝั่ง (Out of my Later Years) พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในการฌาปนกิจ นางสันทัดอักษรสาร (เทียบ อักษรานุเคราะห์) พ.ศ.2502
เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
มาร์โควัลโด (Marcovaldo)
จันทรคราส (The Moon in Eclipse)ผลงานของ คลอเดีย สแต๊ค (Claudia Stack)
สเตปเปนวูล์ฟ**พิมพ์ครั้งแรก
เอ็มมานูเอล พิศูจน์ดูให้แน่ นางเอกหนังไทย เล่นหนังแปดมิลล์
เพลงยาว อยุธยาวสาน *บทร้อยกรองที่ได้รับรางวัลเคนเนดี้ทางวรรณคดี*
เอส.พี.พับลิเคชั่น เสนอ ... เอ็มมานูแอล
ดอกไผ่ ละครมนุษย์บนเวทีกระดาษ **พิมพ์ครั้งแรก
สามก๊กฉบับนายทุน เบ้งเฮ็ก ผู้ถูกกลืนทั้งเป็น *พิมพ์ครั้งที่ 2*
คัมภีร์สูตรเรือนชะตา
อัญมณีกับ ๑๒ ราศี : เสริมเดช เสริมศรี ด้วยอัญมณีตามราศีเกิด
ยามราหูค้นทรัพย์

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Sitemap หมวดหมู่