เมียหลวง (The First Wife)
เมียน้อย (Pavilion of Woman)
หนังสือชุดตึกดิน (The House of Earth) ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก ( 3 เล่มครบชุด )
เสรีภาพเจ้ากรรม
แผ่นดินนี้เราจอง
อเล็กซานเดอร์ บอทท์ส นักการค้าผู้สามารถมาแต่กำเนิด (The Best of Botts)
รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช
ถกเขมร
ยาขอบ ผู้ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน
หม่อมพี่ - หม่อมน้อง
อย่าลืมฉัน ( 2 เล่มจบ )
คุ้มคำพญา ( 2 เล่มจบ )
ฟื้นความหลัง เล่ม ๓
เมืองน่าน ผลงานของ พิเศษ เจียจันทร์พงษ์
พจนานุกรมศิลป (แก้ไขปรับปรุง)
พม่าเสียเมือง (พิมพ์ครั้งที่แรก)
เล่าเรื่องพม่ารามัญ
เขมร สีหนุ ชวา ซูการ์โน
สงครามผิว
อุบัติเหตุ ผลงานของ ดอกไม้สด (ม.ล.บุบผา (กุญชร) นิมมานเหมินท์)
หนึ่งในร้อย (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
ดาวประดับใจ รวมเรื่องสั้น ได้แก่ ดาวประดับใจ,กว่าชีวิตนี้จะสิ้น,เด็กเสเพล
เมียน้อย ( 2 เล่มชุด )
คู่กรรม ( 2 เล่มชุด )
กาลาปาโก้ส
ผจญภัยในปราสาทร้าง (Castle of Adventure)
บทเพลงของดอกไม้ ซานฟรานซิสโก มิวสิค (ดนตรีร็อคช่วง 1965 - 1975)
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 2
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 14
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 17
สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา
กว่าจะเป็นคนไทย : the historical basis of the Thai nation.
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 4
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 5
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 6
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 7
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 8
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 13
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 11
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 10
ตามเสด็จไกลบ้าน **พิมพ์ครั้งแรก
เจดีย์ ความเป็นมาและคำศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย
นครวัด (Angkor : An Introduction)
ประวัติเมืองพระนครของขอม (Histoire d\'Angkor)
ลูกท่านหลานเธอ ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในราชสำนัก
ศึกเชียงตุง (พร้อม CD)
เมื่อวานนี้ ( 3 เล่มชุด )
ฟื้นความหลังเล่ม 1-4 (4เล่มครบชุด) **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 1
เพลงพิมพ์ใจ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Sitemap หมวดหมู่