ตำนานพระพุทธเจดีย์ พระนิพนธ์ใน สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เครื่องประกอบพระอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ
รุไบยาต (Rubaiyat)
พล นิกร กิมหงวน ตอน รับเสด็จ
พล นิกร กิมหงวน ตอน ตลุยจักรวาล
ถนนนอกเมือง
ชีวิตและงานกงสุลไทย ของ พระยาอนุกูลสยามกิจ อุปนิกษิตสยามรัฐ (ตันกิมเจ๋ง)
เหนี่ยวไกปืน
แมรี่ เจน ร้องไห้เมื่อคืนนี้ (Mary Jane Harper Cried Last Night)
ข้างหลังภาพ
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ล. ประมูลมาศ อิศรางกูร
หนังสืออนุสรณ์ นายเกษม ล่ำซำ และ เด็กหญิงวัชรีวรรณ ล่ำซำ
เชลยศักดิ์ ( 2 เล่มชุด )
พระคัมภีร์จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ไทย ฉะบับมาตรฐาน พ.ศ.2497
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี พิมพ์พร้อมกับฉบับเพิ่มเติม (พ.ศ.2310-2381)
จดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวี
เรื่องตำนานเมืองระนอง และ สาแหรกตระกูล ณ ระนอง
สามสมเด็จ
8 เทพอสูรมังกรฟ้า (ครบ)
พระพุทธรูปสมัยต่างๆในประเทศไทย พิมพ์ครั้งแรก
อนุสรณ์ในงานเสด็จพระราชทานเพลิงศพ พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ฯ
สาธุปฏิบัติ พระศาสนโสภณ วัดเทพศิรินทราวาส ตรวจแก้
จิตฺตรกฺขโนปายกถา
การออกแบบและตกแต่งสวน (และเรื่องอื่นๆดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ)
พุทธประวัติจากจิตรกรรมฝาผนังไทย ( 2 ภาษาไทย - อังกฤษ )
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ หลวงวิเชียรแพทยาคม
อนุสรณ์งานเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานเพลิงศพ ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 91 ปีที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2535
นิทานโบราณคดี *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน*
บทละครรามเกียรติ์ พระราชนิพนธ์สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย
ชุมนุมฉันท์ดุษฎีสังเวย เล่ม ๒
ประวัติวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร *พิมพ์ครั้งแรก*
กฎหมายระวางประเทศแผนกคดีบุคคล โดย พระยาศรีวิสารวาจา (พ.ศ.2473)
ประวัติการทูตของไทย
นิติสาส์น แผนกสามัญ ปีที่ ๑๗ เล่ม ๒
คู่มือพลเมือง ของ สำนักงานโฆษณาการ
วิธีวางลัคนา ( ทั้งภาคปฏิบัติ และ ภาคทฤษฎี )
หนังสือศตวรรษ ผ้าโบราณไท
พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข (รุ่นปกแข็ง) 3 เล่มบรรจุกล่อง
ระบบเจ้าภาษีนายอากรสมัยกรุงเทพฯยุคต้น
กวีหน้าพระลาน บ่อนโคลงนายโต๊ะ ณ ท่าช้าง
ความคิดทางการเมืองและสังคมไทย
เรื่องของสองนคร
สยามสมัยโบราณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้ากรุงสยาม รัชกาลที่ 4
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ เทศาภิบาล
แผ่นดินล้านนา ผลงานของ สุรพล ดำริห์กุล
กวีนิพนธ์เฉลิมเกียรติกรุงรัตนโกสินทร์ (ฉบับชนะการประกวด)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Sitemap หมวดหมู่