นิทานตาเถน
มหาภารตยุทธ
กฎหมายรัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๕๖ , ๒๔๕๗ , ๒๔๕๘ , ๒๔๕๙
กฎหมายรัชกาลที่ ๖ พ.ศ.๒๔๖๐ , ๒๔๖๑ , ๒๔๖๒ , ๒๔๖๓ , ๒๔๖๕ , ๒๔๖๖ , ๒๔๖๗ , ๒๔๖๘
หนีไฟนรก
แบบเรียนภาษาไทยเล่ม 1 ชั้นประถมปีที่ 3
นักสืบสองสิงห์
ลูกนอกไส้
เสียงปืนนัดที่ 4
โขนถอดหัว
สงครามโลกครั้งที่1 (The First World War)
ปราสาทมืด
ทหารเหลือใช้สงคราม
ย้อนอดีตการ์ตูนไทยอันดับ 2
ย้อนอดีตการ์ตูนไทยอันดับ 3
ดาบจอมภพ ( 2 เล่มจบ )
เก็บตกกรุงสยาม
เขื่อนในประเทศไทย เล่ม 1 - 2 เขื่อนเก็บน้ำ และ เขื่อนทดน้ำ
ฝันเฟื่อง ( 2 เล่มจบ )
สารานุกรมวิทยาศาสตร์ โดย คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาฯ
ย้อนอดีตการ์ตูนไทยอันดับ 1
ซาเสียวเอี้ย ( 2 เล่มจบ )
ราชายุทธจักร ( 3 เล่มจบ )
ฉากชีวิตสี่แผ่นดิน : ชีวิตจริงหลังฉากนิยายของสาวชาววัง ชาวบ้านและแฟชั่นฝรั่ง
จอห์นนีไปรบ (Johnny Got His Gun) **พิมพ์ครั้งแรก
Ayutthaya historical study centre (ภาษาอังกฤษ)
สยามริมฝั่งเจ้าพระยา(Siam on The Meinam from The Gulf to Ayuthia)
WRITER ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 โลกนักอ่าน บ้านนักเขียน ห้องเรียนนักฝัน
ครบ ๒๐๐ ปี สมเด็จพระปรเมนทรมหามกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์
เหยี่ยวเดือนเก้า ( 2 เล่มจบ )
จับอิดนึ้ง ( 2 เล่ม ชุดบรรจุกล่อง )
ภาพประวัติศาสตร์ชาติไทย (ตอนต้น)
เพลงยาวนิราศสุนทรภู่
บุเรงนองกะยอดินนรธา กษัตริย์พม่าในโลกทัศน์ไทย
รวมเรื่องเอกฟ้าเมืองไทย
เที่ยวป่า (พิมพ์ครั้งแรก)
เรือนมยุรา ( 2 เล่มจบ )
ย้อนอดีตการ์ตูนไทยอันดับ 4
อินทรีแดง (RED EAGLE) ตอนพรายมหากาฬ เล่ม 1-4 บรรจุกล่อง
๑๐๐ ปี พระมหารัชชมังคลาจารย์ (เทศ นิทฺเทสกเถร) พ.ศ.๒๔๒๙-๒๕๒๙
จากความทรงจำ
แล้วสายลมก็พัดผ่านเลยไป รวมเรื่องสั้นหนึ่งทศวรรษหลังของ ขรรค์ชัย บุนปาน
a day ปีที่4 ฉบับที่ 41 \'รงค์ วงษ์สวรรค์
ดาวรุ่ง (เล่ม 2)
ประวัติและผลงานของคุณหญิง ถวิลหวัง ศรีเสนา สมบัติศิริ
เครื่องทองรัตนโกสินทร์
เครื่องถ้วยเบญจรงค์และลายน้ำทอง
เพชฌฆาตอินทรีศึก (เล่มเดียวจบ)
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2509

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่