หนังสือพิมพ์จตุรัส ปีที่ 2 ฉบับที่ 63 ประจำวันอังคารที่ 21 กันยายน 2519
หนุ่มสาวคือชีวิต *100 หนังสือดี 14 ตุลา*
ไกลบ้าน (ฉบับ 3 ภาษา)
มหาชาติพริบพรี ผ.ศ.ชาญพุฑฒิ พัฒนพัชร ผู้ปริวรรต
พบถิ่นอินเดีย (The Discovery of India) -2เล่มชุด- *พิมพ์ครั้งแรก*
ยุทธวาที ศาสตร์แห่งการใช้วาจาเป็นอาวุธ
อมนุษยนิยาย(พิมพ์ครั้งแรก)
แบบเรียนภาษาไทยสำหรับชั้นประถมปีที่ 4 เรื่อง ดอกรัก สัตว์แสนรู้
มหัศจรรย์ทางจิต
โลกเร้นลับของ อาเธอร์ ซี.คล้าร์ก (Arthur C. Clarke\'s Mysterious World)
อัลบั้มชีวิต วิลาศ มณีวัต
ประเพณีไทยเกี่ยวกับเทศกาล ของ เสฐียรโกเศศ
อนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ ม.ร.ว.จรัส อิศรางกูร พ.ศ.2485
ศิลปะทวารวดี ต้นกำเนิดพุทธศิลป์ในประเทศไทย
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนไพรมหากาฬ-ครบ 4 เล่มชุด
หนังสือที่ระลึกในงานพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ ในรัชกาลที่ 7
ชุมนุมพระนิพนธ์ ของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
บรรณานุสรณ์ บิ๊กจอวส์ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตรี หม่อมทวีวงศ์ถวัลยศักดิ์ ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
พระมหากษัตริย์ในประเทศไทย โดย พระยาศรีวิสารวาจา (ไทย-อังกฤษ)
อัตตชีวประวัติ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
พระประวัติพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย (เล่มหลัก)
ไอ้คลั่งคืนถิ่น และ มนุษย์วิปริต 2 เรื่อง 2 รสค่ะ
อย่าลืมฉัน ( 2 เล่มจบ )
อนุสรณ์ปรีดี พนมยงค์ ( 3 เล่มครบชุด )
หนีนรกเหินฟ้า (Night Over Water)
อนุสรณ์งานพระราชทานดินและเครื่องขมา ในพิธีบรรจุศพ ดร. อุษา พรประภา บ.ม.
แกะสลักผักผลไม้ อย่างง่าย
เรื่องเอกของข้าพเจ้า รวม ๙ เรื่อง ๙ รส ๙ ปากกา
เล่าเรื่องเก่าของไทย
คันฉ่องส่องเจ้า
พระมงคลวิเสสกถาสามศก ของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 12
เพชรพระอุมา -ภาคแรก-ตอนมรกตนคร- ปกแข็ง พิมพ์ครั้งแรก เล่มที่ 16
เสียงกลองในราตรี (Drums Beat at Night)
วูตุงปั๊ก ล่ำซํา อนุสรณ์ พ.ศ.2505
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมัคร สุนทรเวช ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.
คือความขนาดเขลา : เรื่องร้ายในคืนหนาว , เรื่องสั้นขนาดยาวยอดเยี่ยม 2 ยุคสมัย
ความรื่นรมย์ครั้งสุดท้าย
ลูกผู้ชาย (Mustang Man) / พิมพ์ครั้งแรก
นักดาบนครดำ (The Prisoner of Zenda + Rupert of Hentzau) 2 เล่มชุด
เมียหลวง (The First Wife)
เมียน้อย (Pavilion of Woman)
หนังสือชุดตึกดิน (The House of Earth) ทรัพย์ในดิน,สายโลหิต,บ้านแตก ( 3 เล่มครบชุด )
เสรีภาพเจ้ากรรม
แผ่นดินนี้เราจอง
อเล็กซานเดอร์ บอทท์ส นักการค้าผู้สามารถมาแต่กำเนิด (The Best of Botts)
รวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ ปราโมช
ถกเขมร
ยาขอบ ผู้ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่