พระนิพนธ์และพระโอวาทธรรมบรรยาย รวม 4 เรื่อง
หมอผี / ขรรค์ชัย บุนปาน
นรกเพรียก (รวมเรื่องสั้น)
พระของประชาชน พระครูบาศรีวิชัย
หยัดอยู่สู้โลกพาลา
พ.27 สายลับพระปกเกล้า ( เล่ม 1 )
ตำราพรหมชาติ (ฉบับคนรุ่นใหม่)
หมอดูลายมือประจำบ้าน
หนังสือชุด กฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ผลงานของ ท.เลียงพิบูลย์
บ้านมุมพูห์ (The House at Pooh Corner)
คำภีร์จักรทิปนี (ฉบับแก้ใจ และ เพิ่มเติม)
เหี้ยห่าและสารพัดสัตว์
ระงับศึกยิง - อาหรับ
บทนิพนธ์ ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน) , บันทึกของคุณพ่อ
บันทึกความทรงจำของ พระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (ก๊าด วัชโรทัย)
Jewelry from the Renaissance to Art Nouveau.
ธรรมเทศนาเรื่องจักร ๔ แลสังเวควัตถุ พระธรรมเจดีย์ อุ่ม วัดอรุณ เรียบเรียง
ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป
ขวัญสยอง
ชีวิตวน (The Vanity Fair) *1001 Books You Must Read Before You Die*
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ พระประวัติ และบทร้อยกรองบางเรื่อง
ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ.2496
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์โท พระอรรถวสิษฐสุธี
จิตรกรรมฝาผนังล้านนา
ประชุมโอวาท พระราชปิตุจฉาเจ้า เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพ็ชรบุรีราชสิรินธร
บทละครนอก เรื่อง ยุขัน
พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนตุลาคม 2530 - กันยายน 2531
จันเสนเมืองโบราณ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ( 2 ภาษา )
ลักษณะลายมือ และ โชคชะตา
โหราเวสม์ ฉบับที่ 147 ปีที่ 13 พ.ศ.2529
ก้าวรักในรอยจำ (A Walk to Remember)
หนู (หนอน) หนังสือ (The Schoolmouse)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าชมิยบุตร ชุมพล ป.จ.,ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
จอมทัพไทยกับราชนาวี
นิตยสาร HEAT (Climax Migael)
140 ปี ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเยอรมัน-ไทย พ.ศ. 2401-2541
ลิลิตพระลอ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ *ได้รับการยกย่องให้เป็น ยอดแห่งลิลิต*
ประชุมโคลงโลกนิติ ฉบับหอสมุดแห่งชาติ **หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน**
พระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ถึง สมเด็จพระพันปี ( เล่ม 2 )
ปาปิญอง เล่ม 2
ปาปิญอง เล่ม 1
ศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๕
สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๖
การอภิปรายเรื่อง \'\'ศิลปร่วมสมัย\'\'
Thai Lacquer Works
What is Buddha Image
นิตยสาร ศิลปากร ปีที่ ๘ เล่มที่ ๓
ขังเดี่ยว
พระคัมภีร์จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์ไทย ฉะบับมาตรฐาน พ.ศ.2497
นิตยสารศุภมิตร กันยายน พ.ศ.2510

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Sitemap หมวดหมู่