มหาวิทยาลัยของฉัน...
พระผู้ทรงปกเกล้าฯประชาธิปไตย : ๖๐ ปีสิริราชสมบัติกับการเมืองการปกครองไทย
พล นิกร กิมหงวน ตอน พ่อลูกอ่อน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ จอมพล จอมพลเรือ จอมพลอากาศ ถนอม กิตติขจร
ตำนานงานโยธา
แจ่มรัศมีจันทร์ และรวมเรื่องสั้นเกือบทั้งชีวิต ของ เสนีย์ เสาวพงศ์
1985 คาราวาน...
คาราวาน ชุด คนไกลบ้าน
ตำนานชีวิต คาราวาน
มหาทักษาแบบสำเร็จ (แว่นภิเภก)
ตำราทายกร๊าฟชีวิต (แบบเลข ๑๒ ตัวจุณณียบท)
สูจิบัตร วาดฝันสู่แดนสรวง
แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แบบเรียนสังคมศึกษาวิชาศีลธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประชุมโคลงโลกนิติ (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
สีสันชีวิต
คาราวาน ตำนานทัพหน้าวงดนตรีเพื่อชีวิตที่มีลมหายใจ
ธรรมศาสตร์ ๕๐ ปี ๒๔๗๗ - ๒๕๒๗ กึ่งศตวรรษ ธรรมศาสตร์
หนังสืออนุสรณ์ มหาอำมาตย์ตรี พระยาภะรตราชา (ม.ล.ทศทิศ อิศรเสนา)
แบบสอนอ่าน ระดับประถมปีที่ ๑ เรื่อง เราช่วยกัน
หนังสือนิทานคำกลอน เด็กน้อยลมเหนือ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย **พิมพ์ครั้งแรก
นิทานร้อยบรรทัดเล่ม 5 เรื่อง ตระกูลไทยที่คงไทย ชั้นประถมปีที่ 6
เหมืองแร่ฉบับสมบูรณ์ เล่ม ๑
ต่วย\'ตูนเฉพาะกิจ เปิดสุสานตุตันคาเมน (ฉบับสมบูรณ์)
ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม
ฟ้าใหม่ในซานมาร์โค (Don Quixote U.S.A)
เสรีภาพเจ้ากรรม
สำนักนั้นธรรมศาสตร์และการเมือง พ.ศ.2477-2511
พิราบขาว 3 บทเพลงเพื่อชีวิตเพื่อประชาชน
90 ภูมิปัญญา ค่าควรเมือง
การผจญภัยของชายโสด (Adventures of A Bachelor)
วันสำคัญของศาสนาพุทธ (**ภาพประกอบโดย ครูเหม เวชกร)
ไปนอกปีที่หนึ่ง ตำราเรียนเขียนและพูดภาษาอังกฤษแบบนักเรียนไทยในอังกฤษ
เจ้าพ่อมาเฟีย (The Godfather) *สำนวน นายตำรา*
คนหลงเวลา
ความลับในหอพัก (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สายลับ 009 อาชญนิยายคู่แข่ง เจมส์บอนด์ 007
ที่เห็นและเป็นอยุ่ (Being There)
เดิมพันชีวิต (Disclosure)
ก่อนโลกจะขานรับ (The Moon and Sixpence)
ข้างถนน -วรรณกรรมแห่งชาติ-
ขี้ข้าตีนบาง
พายุ
ของดีในเมืองไทย
หมอแมกไซไซ ความสำเร็จของ น.พ.กระแส ชนะวงศ์
วิทวัส สุนทรวิเนตร์ กับตัวหนังสือของเขา
ผิวเหลืองผิวขาว(ภาษาวิบัติ)พิมพ์ครั้งที่ 2
มหากาพย์มหาภารตะ (The Mahabharata)
ปรัชญาชีวิต (The Prophet) **ปกแข็งรูปเล่มพิเศษ
มือปืน *พิมพ์ครั้งแรก*

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่