ไทยในสงครามโลก ครั้งที่ ๑
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายประสิทธิ์ เหตระกูล ม.ว.ม., ป.ช.
วิมานลอย (Gone with the Wind) -2เล่มชุด-
ฤทธิ์มีดสั้น(ตรวจทานต้นฉบับใหม่)
นิตยสารบงกช ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ 2 พ.ศ.2524 ( 2 ฉบับ )
โซ่เสน่หา (เล่มเดียวจบ)
มัทนา เล่ม 2
ที่ระลึกในพิธีอัญเชิญอัฐิ ของท่านต้นตระกูล เทพหัสดิน ณ อยุธยา
อุเทนคำฉันท์
บทละครพูดเรื่อง ร.ต.ล. นนทรี และ มหาตมะ
รวมพระราชนิพนธ์ บทละครพูด ๔ เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ศิริวิบุลกิตติ์ และ จักรทีปนี ตำราโหราศาสตร์
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น
เพื่อนเรียน โลกวิทยาศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 และ 2 พ.ศ.2524 ( 2 ฉบับ )
ชั่วฟ้าดินสลาย ผลงานของ เรียมเอง (มาลัย ชูพินิจ)
โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง
ปักกิ่งนครแห่งความหลัง (หนังสือดี ๑๐๐ เล่มที่คนไทยควรอ่าน)
พิราบแดง *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน
ท่องอดีตกับสามเกลอเล่ม 1-2 บรรจุกล่อง
ตำราอาหารสำหรับเตาไมโครเวฟ โดย วีรสุ (ปกแข็ง)
พันธุ์หมาบ้า (พิมพ์ครั้งที่ 10)
บันทึกเถื่อน ผลงานของ สุริยัน ศักดิ์ไธสง
ประวัติย่อของการเวลา (พิมพ์ครั้งแรก)
วิถีแห่งเต๋า (พิมพ์ครั้งแรก)
ล่องไพร รวม 12 เล่ม ( เรียง )
เฟรเดริคมหาราชแห่งปรัสเซีย
ทางสู้ในชีวิต ( พิมพ์ครั้งที่ ๒ )
เอ็กโซดัส (Exodus) 2 เล่มจบ
บทละครเลือดสุพรรณ
ยิ่งด้วยพระบารมี
แอนนากับพระเจ้ากรุงสยาม (Anna and The King of Siam)
แผ่นดินนี้เราจอง (2เล่มจบ)
ชายชาติทหาร (The Soldier)
จากโคริโอสู่โคเรีย 8 วันในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ปทานุกรม ทีฆนิกาย ฉะเพาะพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
ถึงหญิงใหญ่
สตรีสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย
เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา
นิกกับพิม และ ละครพงศาวดารตอนสิ้นแผ่นดินพระนารายน์
ชุมนุมพระนิพนธ์ ของ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร
โคลงกำสรวลสังเวช อนุสรณ์ นายสนั่น บุณยศิริพันธุ์
The French Revolution:Voices from a Momentous Epoch 1789-1795
ธนบัตรไทย
ที่ระลึกพิธีเปิด อุทยานประวัติศาสตร์สงคราม ๙ ทัพ
โครงการพัฒนาหญ้าแฝก ในโครงการพัฒนาดอยตุง
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี จิตติ ภู่ภิรมย์ ป.ช.,ป.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลเรือตรี อุดมสวัสดิ์ เอกภูมิ ป.ช.,ป.ม.
หนังสือที่ระลึกงานแสดงตราไปรษณียากรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2532
เอกสารของ เฮนรี่ เบอร์นี่ เล่ม ๑ (The Burney Papers)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Sitemap หมวดหมู่