\' ปราชญ์อีสาน \' คำพูน บุญทวี
ชุดนิทานนานาชาติสำหรับเยาวชน นิทานเตอรกี
เทพนิยายกริมม์เล่ม 1 (Grimms\' Fairy Tales)
สูจิบัตร Visual Art Exhibition (นิทรรศการทัศนาศิลป์)
วรรณกรรมเชิงปรัชญาของฝรั่งเศส ในคริสต์ศตวรรณที่ 18
ปรีชาญาณของสิทธัตถะ (ปรีชาญาณของพราหมณ์)
ประชุมพงศาวดารภาคที่ 13 (เรื่องตำนานวังหน้า)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ประเทศจีน ( 2 ภาษา ไทย-จีน)
กฎหมายทะเล (จากสมุทรสาร)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณมาละตี กาญจนาคม
แอนโดรมีดา *88หนังสือดีวิทยาศาสตร์*
เพลิงนาคา ... เปลวไฟ แหงศรัทธา ฤาจะลาง เพลิงแคนทีลุกโชน ผลงานของ ชลนิล
เรือนเวลา...ผลงานของ ชลนิล
สมุนไพรสวนสิรีรุกขชาติ
พระบรมราโชวาทในรัชกาลที่ ๕ พระราชทานแด่พระเจ้าลูกเธอ
พระเกียรติประวัติ ของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2502 เด็กของเรา
สูจิบัตร นิทรรศการศิลปะย้อนหลัง 2523-2533 ของ ประเทือง เอมเจริญ
สามก๊ก ฉบับ เจ้าพระยาพระคลัง (หน บุญ-หลง)
นิทรรศการจิตรกรรมและประติมากรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่ระลึกนิทรรศการพิเศษ เชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส นายไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์
๘๔ ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์เฉลิม นาคีรักษ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
ที่ระลึก นิทรรศการเชิดชูเกียรติศิลปินอาวุโส พ.ศ.๒๕๓๖
เพลงรำลึกบาป (La Symphonic Pastorale)
บทละครร้อง ๙ เรื่อง ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ในวังแก้ว หม่อมเจ้ามารยาตรกัญญา ดิศกุล
วรรณกรรมไทย เรื่อง ภูมิวิลาสินี ( 3 เล่มจบ )
วิมุตติรัตนมาลี *ชนะเลิศรางวัลที่1 ของธนาคารกรุงเทพ ปี 2515*
กรรมทีปนี *ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมไทยของธนาคารกรุงเทพ*
สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ รวบรวมโดย สมภพ จันทรประภา
ประวัติเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุหนายก และ แม่ทัพใหญ่
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสมศักดิ์ จันทนะศิริ ม.ว.ม.,ป.ช.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลตำรวจโท จิระ เครือสุวรรณ ป.ช., ป.ม.
วิทยทัศน์พระองค์วรรณฯ ครบ 110 ปี วันประสูติ 25 สิงหาคม 2544
รวมเรื่องสั้นจากสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
ซอยเดียวกัน (พิมพ์ครังแรก)
The Ballad of the Columnist.
พระราชหัตถเลขา คราวเสด็จมณฑลฝ่ายเหนือในรัชกาลที่ ๕
หนังสือ ปฐมสมโพธิ ( ๒๙ ปริจเฉท ) พิมพ์ ๒๔๗๙
จดหมายเหตุประกอบเรื่องไกลบ้าน ***พิมพ์ครั้งแรก
เฟื้อ หริพิทักษ์ : ชีวิตและงาน
การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติย้อนหลัง ในวาระเปิดหอศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2522
ศิลปร่วมสมัยในประเทศไทย (Contemporary Art in Thailand)
โสกราตีส (Socrates) **พิมพ์ครั้งแรก
กวีการเมือง *หนังสือดีร้อยเล่มที่คนไทยควรอ่าน* *หนังสือต้องห้าม*
อนุสรณ์ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จฯ พระพันวัสสาอัยิกาเจ้า **ทำปกใหม่
เสเพลบอยชาวไร่+ผู้มียี่เกในหัวใจ
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุชิต นาคพันธุ์ พ.ศ.2542
เวทีจี้เส้น รวมขำขันชุดใหม่เอี่ยม 400 กว่าเรื่อง !
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ คุณวิไล อมาตยกุล ท.จ.ว.,ภ.ป.ร.๔

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sitemap หมวดหมู่