หนามชีวิต (Called Back)
ภพใหม่ของอัสฌาเทวี (AYESHA THE RETURN OF SHE)
กลางฝูงหมา (The Thief and The Dogs)
ชีวิตที่เห็นมา (รวมเรื่องสั้นแวดวงชาวจีนในห้องแถว)
มาเฟีย (Mafia)
ปราชญ์สอนลูก
วิถีคนกล้า
เรื่องของโลกตะวันตก
เจ้าฟ้า
การเมืองของสัตว์
สถานการณ์รอบบ้านเรา
ปรัชญาของคาลิล ยิบราน
ไม้เมืองหนาว *พิมพ์ครั้งแรก*
แสงเพลิงที่เกริงทอ
ท้องนาสะเทือน
แล้วจะเก็บดอกไม้มาฝาก
อาหารจานสำคัญของสังคม ณ ลมหายใจเฮือกนี้
เทวดาฝรั่ง
นิตยสารสารคดี ฉบับที่ 68 ชีวิตและความตายของ สืบ นาคะเสถียร
เพชฌฆาตงาเดียว (Pembe Moja)
ครั้งแรกลืมไม่ลง อันดับ 1
เทพธิดาบาเบอร์ อันดับ 2
เสพสมบ่มิสม (ชุด 1-2)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พลอากาศตรี ศาสตราจารย์ ดร.ภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา ป.ม.,ท.ช.
เจ้าสาวของอานนท์
นามานุกรม แหล่งทรัพยากรทางวัฒนธรรมในประเทศไทย
เรื่องภัยแห่งประเทศอังกฤษ ลพบุรี (ชุ่ม ณ บางช้าง) เรียบเรียง
ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ โดย ม.ร.ว.กิตินัดดา กิติยากร
นักเขียนอเมริกันผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วีกิจ วีรานุวัตติ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.,ท.จ.ว.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญวนกิจ (ศิริ พฤกษากรรม)
ผู้ใหญ่ลีกับนางมา
จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 2
นิตยสาร A and D Architecture and Decoration ปีที่ 4 ฉบับที่ 37
ที่ระลึกอายุครบ ๘๐ ปี
รวมคำสอนและธรรมปฏิบัติ เล่ม ๑
ตำรับสายเยาวภา วิธีปรุงอาหารคาวหวาน ปกแข็ง (สภาพใหม่)
คดีพินัยกรรม์ที่อื้อฉาวในรอบปี
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นางวิไลโชติธนการ จ.ช. (วิไล ศรโชติ)
นิทานอีสป เล่มจิ๋ว รวม 4 เล่ม
ราชาธิราช
เทพนิยายคลาสสิกเล่ม 3 (Magical Tales from Many Land)
นิทานทางโทรศัพท์ (Telephone Tales)
คอคิด ขอเขียน
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ดร.เกษม ศิริสัมพันธ์ ม.ป.ช.,ม.ว.ม.
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายตุ้ม หุตะสิงห์
เอกสารสาธารณสุข เรื่อง ปฐมพยาบาล และวิธีใช้ยาตำราหลวง (พ.ศ.๒๔๗๕)
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.จรูญทัศน์ พุกกะมาน ท.ช., ท.ม.
อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ พระวรวุฒิวินิจฉัย (เฟีย สาณะเสน)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Sitemap หมวดหมู่